Πληροφορίες

Ενιαία άτομα

Ενιαία άτομα

Σε ένα μικρό χωριό κρυμμένο ανάμεσα στα βουνά, τα 2/3 των ανδρών παντρεύονται με τα 3/5 των γυναικών. Η παράδοση αυτού του λαού ορίζει ότι δεν πρέπει ποτέ να παντρευτούν ξένους.

Ποιο είναι το ποσοστό των μεμονωμένων ατόμων;

Λύση

7/19