Πληροφορίες

Κύκλωμα γράμματος

Κύκλωμα γράμματος

Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να συνδέσετε κάθε ζεύγος ίσων γραμμάτων χρησιμοποιώντας οριζόντιες ή κάθετες γραμμές έτσι ώστε να είναι κατειλημμένα όλα τα τετράγωνα του πίνακα όπως στο παράδειγμα στα δεξιά. Επίσης, οι γραμμές δεν μπορούν να διασχίσουν.

Λύση

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τη λύση: