Λεπτομερέστερα

Λείπουν σχέσεις

Λείπουν σχέσεις

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, η Κίνα επέβαλε την πολιτική ενός παιδιού να προσπαθήσει να περιορίσει τον αυξανόμενο πληθυσμό της χώρας, έτσι ώστε κάθε ζευγάρι να μπορεί να έχει μόνο ένα παιδί.

Τι σχέσεις συγγένειας οικογένειας θα σταματήσουν να υπάρχουν στην Κίνα;

Λύση

Δεν θα υπάρξει αδελφούς, θείους, ανιψιούς, ξαδέλφους ή αδέρφια.