Πληροφορίες

Παραλαβή καραμελών

Παραλαβή καραμελών

Υπάρχει ένα πάρτι γενεθλίων με 6 προσκεκλημένα παιδιά. Στο πάρτι προετοιμάζεται piñata με 21 καλούδια μέσα. Όταν σπάσουν τα piñata, τα παιδιά τρέχουν για να μαζέψουν τα καλούδια τους. Στο τέλος ο καθένας παίρνει ένα διαφορετικό αριθμό καλούδια.

Πόσα καλούδια έχει κάθε παιδί;

Λύση

Το πρώτο παιδί έχει 1 καραμέλα, το δεύτερο 2, το τρίτο 3, το τέταρτο 4, το πέμπτο 5 και το έκτο 6, ή το 21 συνολικά.