Σχόλια

Η ηλικία της Μαρίας

Η ηλικία της Μαρίας

Η πλατεία της ηλικίας της Μαρίας είναι ένα τέταρτο της πλατείας της ηλικίας του Χουάν που είναι μισό των 20 ετών.

Τι είναι η ηλικία της Μαρίας;

Λύση

Η Μαρία είναι 5 χρονών.

Η πλατεία της εποχής της Μαρίας: είναι το τέταρτο μέρος της πλατείας της εποχής του Ιωάννη που είναι το ήμισυ των 20 χρόνων