Λεπτομερέστερα

Τα γενέθλια του Hugo

Τα γενέθλια του Hugo

Ο Hugo γεννήθηκε σε μια βροχερή Κυριακή στο Παρίσι τον Απρίλιο και γύρισε επτά σε μια ηλιόλουστη Κυριακή στο Τόκιο.

Πόσο χρονών ήσασταν το 1996;

Εξήχθη από τη σελίδα lolamr.blogalia.com

Λύση

Τα γενέθλια επαναλαμβάνονται την ημέρα της εβδομάδας κάθε έξι χρόνια (υπάρχει μόνο ένα άλμα στο μεταξύ), αλλά στα τέλη του αιώνα, λόγω αστροφυσικής διόρθωσης, παρόλο που είναι άλματα, δεν έχουν άλλη μία μέρα το Φεβρουάριο (βλέπε το 2000 ). Έτσι, αν ο Hugo γεννήθηκε το 1896, ας πούμε την Κυριακή, 5 Απριλίου, μέχρι το 1903 δεν άρχισε να μαγειρεύει τα γενέθλιά του και πάλι την Κυριακή. Έτσι το 1996 γύρισε εκατό χρόνια.