Λεπτομερέστερα

Το νόμισμα και η τρύπα

Το νόμισμα και η τρύπα

Ένα νόμισμα διαμέτρου 3 εκ. Μπορεί να διέλθει διαμέσου μιας οπής διαμέτρου 2 εκατοστών, χωρίς να το αναγκάζει ή να το σκίζει.

Πώς;

Λύση

Κάνουμε μια στρογγυλή τρύπα διαμέτρου 2 εκατοστών στο κέντρο ενός φύλλου χαρτιού. Το φύλλο χαρτιού είναι διπλωμένο στον εαυτό του 3 ή 4 φορές όπως φαίνεται στην εικόνα, χρησιμοποιώντας την οπή ως κορυφή, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μια χοάνη. Τοποθετήστε απαλά το κέρμα μέσα στο χωνί. Αν δεν πάει στο πρώτο, κλείστε απαλά και απαλά το επάνω μέρος της χοάνης.