Σχόλια

Το τετράγωνο των ορθογωνίων

Το τετράγωνο των ορθογωνίων

Έχουμε πέντε ορθογώνια, των οποίων οι πλευρές έχουν τα εξής μήκη: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, αν και όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά. Με αυτά τα πέντε ορθογώνια, μπορούμε να σχηματίσουμε ένα μεγαλύτερο τετράγωνο.

Ποιο είναι το μήκος του εν λόγω τετραγώνου;

Λύση

Η εικόνα δείχνει το τετράγωνο που σχηματίζεται από τα διαφορετικά ορθογώνια. Το μήκος του προκύπτοντος τετραγώνου είναι ως εκ τούτου 11.