Εν συντομία

Ένα μοναδικό εστιατόριο

Ένα μοναδικό εστιατόριο

Αυτό το περίεργο εστιατόριο φαίνεται σαν αποτέλεσμα φυσικής καταστροφής. Ωστόσο, πρόκειται για αξίωση για τουρίστες από ιαπωνική πόλη.