Άρθρα

Η γεωμετρική πλατεία VI

Η γεωμετρική πλατεία VI

Η εικόνα εμφανίζει ένα ατελές γεωμετρικό τετράγωνο. Παρόμοια με τα μαγικά τετράγωνα στα οποία, όταν προσθέτουμε όλους τους αριθμούς μιας σειράς, στήλης ή διαγώνιας, παίρνουμε πάντα το ίδιο αποτέλεσμα, σε αυτό το γεωμετρικό τετράγωνο αν βάλουμε όλα τα κομμάτια μιας σειράς, στήλης ή διαγωνίου μαζί παίρνουμε πάντα το σχήμα που εμφανίζεται στο περιθώριο

Κάθε σχήμα σχηματίζεται από τον αριθμό των τετραγώνων που υποδεικνύονται στο κουτί, λαμβάνοντας υπόψη ότι αν έχουμε δύο μισά τετράγωνα θα προσθέσουμε ένα τετράγωνο. Σε αυτό το γεωμαγνητικό τετράγωνο πρέπει να εμφανιστούν όλοι οι αριθμοί από το 1 έως το 16, οι οποίοι με τη σειρά τους πρέπει να αποτελέσουν ένα συμβατικό μαγικό τετράγωνο.

Κάποια από τα αριθμητικά στοιχεία και οι αριθμοί έχουν εξαφανιστεί. Βρείτε τα αριθμητικά στοιχεία και τους αριθμούς που λείπουν για να συμπληρώσετε το γεωμετρικό τετράγωνο.

Εξήχθη από τη σελίδα www.geomagicsquares.com όπου θα βρείτε πολλά γεωμετρικά τετράγωνα.

Λύση

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τη λύση: