Λεπτομερέστερα

Αθλητισμός στο σχολείο

Αθλητισμός στο σχολείο

Σε μια ομάδα 230 μαθητών του σχολείου υπάρχουν:

 • 15 που ασκούν το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό και το μπάσκετ.
 • 23 που ασκούν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
 • 36 που ασχολούνται με τον αθλητισμό και το μπάσκετ.
 • 28 που ασκούν το αθλητικό και το ποδόσφαιρο.
 • 61 που ασκούν το ποδόσφαιρο.
 • 64 που ασκούν το μπάσκετ.
 • 75 που ασκούν αθλητικές δραστηριότητες.

Πόσοι μαθητές δεν ασκούν κανένα άθλημα;

Λύση

Υπάρχουν 102 μαθητές που δεν ασκούν κανένα άθλημα.

 • 23-15 = 8 μαθητές που ασκούν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
 • 28-15 = 13 μαθητές που ασκούν το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό.
 • 36-15 = 21 φοιτητές που ασκούν το μπάσκετ και τον αθλητισμό.
 • 15 μαθητές ασκούν και τα τρία αθλήματα.
 • 40 μαθητές ασκούν ποδόσφαιρο.
 • 35 μπάσκετ πρακτικής.
 • 41 αθλητική πρακτική.
 • 61- (8 + 15 + 13) = 25 φοιτητές που ασκούν το ποδόσφαιρο.
 • 64- (8 + 15 + 21) = 20 μαθητές που ασκούν το μπάσκετ.
 • 75- (13 + 15 + 21) = 26 φοιτητές που ασκούν αθλητικές δραστηριότητες.
 • 13 + 21 + 15 + 8 = 57 μαθητές που ασκούν δύο ή περισσότερα αθλήματα.
 • 57 + 20 + 25 + 26 = 128 μαθητές που ασκούν αθλήματα.
 • 230-128 = 102 φοιτητές που δεν ασκούν αθλήματα.