Πληροφορίες

Η σκιά του αεροπλάνου

Η σκιά του αεροπλάνου

Σήμερα η σκιά ενός αεροπλάνου που έφτασε να πετάξει πέρασε πάνω μου. Συμπτωματικά, αργότερα πήρα το ίδιο αεροπλάνο και μπορούσα να δούμε τη σκιά του σε μεγάλο υψόμετρο.

Ποιο ήταν μεγαλύτερο;, Η σκιά του αεροπλάνου κοντά στο έδαφος ή η σκιά του αεροπλάνου σε μεγάλο υψόμετρο;

Λύση

Και οι δύο θα έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος. Η σκιά εξασθενεί με το ύψος του επιπέδου αλλά διατηρεί το ίδιο μέγεθος.