Λεπτομερέστερα

Την εποχή του Χουάν

Την εποχή του Χουάν

Στις 25 Αυγούστου 2001, ο Χουάν γύρισε πολλά χρόνια ως αποτέλεσμα της προσθήκης των ψηφίων του έτους της γέννησής του.

Σε ποιο έτος γεννήθηκε ο Χουάν;

Λύση

Μπορούμε να πούμε ότι ο Χουάν γεννήθηκε το 19x και από τότε που γεννήθηκε το 2000 το 2001 δεν μπορούσε να γυρίσει 2 + 0 + 0 + 0 = 2 χρόνια.
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τη δήλωση, έχουμε ότι η ηλικία του 2001 θα είναι 10 + x + y
Συγκεντρώνουμε τις δύο εκφράσεις και πρέπει:
2001 - 19xy = 10 + χ + γ. 1991 = 19xy + χ + γ
1900 + 91 = 1900 + 10χ + γ + χ + γ. 11x + 2y = 91
Η ισότητα είναι ικανοποιημένη x = 7 ε y = 7
Έτσι Χουάν γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 1977.