Πληροφορίες

Ποιες είναι οι παρατηρήσιμες διαφορές μεταξύ της «καθαρής» αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας και της ψυχοπάθειας;

Ποιες είναι οι παρατηρήσιμες διαφορές μεταξύ της «καθαρής» αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας και της ψυχοπάθειας;

Πώς να αποφασίσετε εάν κάποιος έχει αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, ψυχοπάθεια ή και τα δύο;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που έχουν οι μη ψυχοπαθείς με APD αλλά οι ψυχοπαθείς δεν έχουν ή το αντίστροφο;


Η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας (APD) και η ψυχοπάθεια δεν είναι ξεχωριστές οντότητες, αλλά δομές που αλληλεπικαλύπτονται. Το APD είναι η διάγνωση που υποστηρίζεται επί του παρόντος από τις τελευταίες επαναλήψεις του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Mυχικών Διαταραχών (DSM-5) και η ψυχοπάθεια σπάνια χρησιμοποιείται σε κλινικά πλαίσια σήμερα, αν και οι όροι χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά.

Τα κριτήρια του APD επικεντρώνονται σε αντικοινωνικές συμπεριφορές όπως συμπεριφορά που παραβιάζει τους κανόνες, παρορμητικότητα, επιθετικότητα και έλλειψη μεταμέλειας. Η ψυχοπάθεια στερείται συγκεκριμένου συνόλου κριτηρίων, αλλά για παράδειγμα η συχνά χρησιμοποιούμενη λίστα ελέγχου λαγού (PCL-R) περιλαμβάνει πτυχές όπως παρορμητικότητα, επιθετικότητα και μεγαλύτερη έμφαση από την APD στην έλλειψη ενσυναίσθησης και μακιαβελισμού, δηλαδή χειριστικότητα και τραχύτητα.


Ποιες είναι οι παρατηρήσιμες διαφορές μεταξύ της & αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας και της ψυχοπάθειας; - Psychυχολογία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η θεραπεία με επίκεντρο το άτομο (αναφέρεται επίσης ως θεραπεία με επίκεντρο τον πελάτη ή Rogerian) είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που αναπτύχθηκε από τον ψυχολόγο Carl Rogers. Η Προσωποκεντρική Προσέγγιση που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1930 είναι μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές θεραπείας μέχρι σήμερα. Υπάρχουν τέσσερις βασικές έννοιες για την Προσωποκεντρική Προσέγγιση. Η πρώτη έννοια είναι η αυτοπραγμάτωση. Η αυτοπραγμάτωση είναι η τάση για ένα άτομο να φτάσει στο έπακρο τις δυνατότητές του.

Περιγράψτε και αξιολογήστε τη θεωρία των jungs σχετικά με τους τύπους προσωπικότητας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο Carl Jung είχε πολλές θεωρίες για το μυαλό και την ανθρωπότητα που έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως και προωθούνται από άλλους, συμπεριλαμβανομένων των ιδεών του σχετικά με τους τύπους προσωπικότητας. Αυτές οι ιδέες περιγράφονται στο έργο του Jung αλλά είναι πιο σαφώς προσβάσιμες από άλλες δευτερεύουσες πηγές. Ολοκληρωμένες πάρα πολλές από τις θεωρίες του Jung είναι η «αρχή των αντιθέτων». Δηλ. Κάθε σκέψη ή ιδιότητα που έχουμε, παράγει ή/και εξισορροπείται.

Πρέπει να απαγορευτεί το πιο βίαιο παιχνίδι Δοκίμιο ψυχολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η απαγόρευση και/ή ο περιορισμός της κίνησης των βιντεοπαιχνιδιών παίζεται στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, οι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέτασαν ένα ισχυρότερο σύστημα αξιολόγησης και πιθανή απαγόρευση ορισμένων βίαιων βιντεοπαιχνιδιών σε όλη την Ευρώπη (δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένα παιχνίδια, αλλά προβλήθηκαν αποσπάσματα από το σχεδόν τριών ετών Manhunt της Rockstar). Εντάξει, αυτό είναι αρκετά ακραίο, αλλά ένας προτεινόμενος νόμος της Πολιτείας της Νέας Υόρκης θα το απαγόρευε.

Ο κύριος στόχος και η εστίαση στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο κύριος στόχος της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας είναι να βοηθήσει τα άτομα να κατανοήσουν τα τρέχοντα προβλήματα και να δουν πώς το παρελθόν τους έχει/μπορεί/θα/έχει επηρεάσει την τρέχουσα κατάσταση που θα τους οδηγούσε στη συμβουλευτική. Η ψυχοδυναμική βλέπει το άτομο ως σύνολο ως νους, σώμα, ψυχή προκειμένου να αναγνωρίσει τις σχέσεις μεταξύ αυτών των διαστάσεων που αποτελούν το άτομο. Αυτές οι εσωτερικές σχέσεις είναι δυναμικές, αλλάζουν πάντα.

Αδελφικές σχέσεις και γονική σύγκρουση σε διαζευγμένες οικογένειες

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον για τις κοινωνικές σχέσεις έχει αυξηθεί, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων αδελφών. Πραγματοποιήθηκαν πολλές μελέτες που καλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι αδελφικές σχέσεις επηρεάζουν πτυχές της ζωής, συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών επιδόσεων και της αντιπαλότητας, και τις διαφορετικές πτυχές που το επηρέασαν, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών ηλικίας, φύλου και σειράς γέννησης. Σύμφωνα με τον Κοννίδη (1994), τα αδέλφια είναι έτοιμα να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον σε στιγμές ανάγκης. Όταν υπάρχει σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα ή.

Ανάπτυξη προσωπικότητας Κληρονομικότητα ή Περιβάλλον

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ποια, η κληρονομικότητα ή το περιβάλλον, παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας; Από πολλές αναγνώσεις και έκθεση στο θέμα της προσωπικότητας, είναι δίκαιο να πούμε ότι η προσωπικότητα είναι οι διαφορετικές συμπεριφορές ενός ατόμου που είναι μοναδικές από άλλα άτομα στον πληθυσμό. Ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας είναι ένα δήθεν σταθερό χαρακτηριστικό που προκαλεί ένα άτομο να συμπεριφέρεται παρόμοια σε διάφορες καταστάσεις. Οι θεωρίες χαρακτηριστικών είναι.

Δοκίμιο ylesυχολογίας Στυλ Προσάρτησης και Αποτελέσματα Ρομαντικής Σχέσης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Πολλοί ερευνητές έχουν δείξει μια σχέση μεταξύ των στυλ προσκόλλησης και των αποτελεσμάτων της ρομαντικής σχέσης. Τα στυλ προσκόλλησης αφορούν τη φροντίδα και το περιβάλλον των πρώιμων βρεφών γονέων, τα εσωτερικά μοντέλα εργασίας τους, τις πρώτες σχέσεις τους με συνομηλίκους ή φίλους και την ασφάλεια του δεσμού. Αυτά τα κύρια στυλ προσκόλλησης οδηγούν στο διαφορετικό χρονικό διάστημα της πρώτης σεξουαλικής επαφής, το οποίο αργότερα δείχνει συνδέσμους με την ικανοποίηση από τη σχέση, την ποιότητα των ρομαντικών σχέσεων, τη δημιουργία ένωσης και την.

Σχέδιο εργασίας και σχέση απόδοσης εργασίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Αυτή η μελέτη εφαρμόζει την έννοια της απόδοσης και της εργασιακής ικανοποίησης που βασίζεται στις πρώτες αρχές του σχεδιασμού της εργασίας για την επίλυση της αντίληψης των εργαζομένων για τη διατήρηση της εργασίας, χρησιμοποιώντας υπαλλήλους των ρυθμιστικών αρχών του δημόσιου τομέα του Πακιστάν για εξέταση. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η έρευνα και η πρακτική στον τομέα του σχεδιασμού θέσεων εργασίας κυριαρχούνται από δύο θεωρητικά πλαίσια, παρουσιάζοντας ισχυρή σύγκλιση ως προς τα χαρακτηριστικά των μεμονωμένων θέσεων εργασίας.

Η εξέλιξη και η προσαρμογή της νηπιοκτονίας και της αυτοκτονίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΖΩΗΣ Ο όρος «ιστορία ζωής» περιγράφει τη στρατηγική ενός οργανισμού να κατανέμει χρόνο και ενέργεια μεταξύ ανάπτυξης, αναπαραγωγής και επιβίωσης (Levin 2009 Bergon, Townsend and Harper 2008). Τα χαρακτηριστικά της ιστορίας ζωής συνθέτουν το ιστορικό ζωής ενός οργανισμού και περιλαμβάνουν πρότυπα ανάπτυξης, μέγεθος κατά τη γέννηση, μέγεθος και ηλικία στη σεξουαλική ωριμότητα, τον αριθμό, το μέγεθος και το φύλο των απογόνων, τη γονική μέριμνα και τη διάρκεια ζωής (Levin 2009.

Δοκίμιο για τρία είδη ψυχολογίας συναισθηματικής στέρησης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η Yuki αντιμετωπίζει δυσκολίες στη σχέση λόγω του σχήματος της Συναισθηματικής Στέρησης όπου αισθάνεται συναισθηματικά στερημένη, μοναχική, πικραμένη και καταθλιπτική. Οι πελάτες με τέτοιο σχήμα δεν έχουν αρκετή αγάπη και ζεστασιά ή βαθιά συναισθήματα. Δεν ζητούν από τους σημαντικούς άλλους αυτό που χρειάζονται συναισθηματικά, δεν εκφράζουν την επιθυμία για αγάπη ή παρηγοριά και δεν περιμένουν συναισθηματική υποστήριξη. Υπάρχουν τρία είδη Συναισθηματικής στέρησης. Στέρηση.

Πώς επηρεάζει η προσκόλληση στην πρώιμη παιδική ηλικία την ανάπτυξη του παιδιού

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

2- Περιγράψτε τρεις σημαντικές συνεισφορές του Freud στον τομέα της ανθρώπινης ανάπτυξης. Πώς επηρεάζει η προσκόλληση στην πρώιμη παιδική ηλικία την ανάπτυξη του παιδιού; Περιγράψτε τη σχέση μεταξύ ιδιοσυγκρασίας και γονικής μέριμνας. Ο Φρόιντ πρότεινε ότι η ανάπτυξη συμβαίνει μέσω μιας σειράς ψυχοσεξουαλικών σταδίων: Προφορικό στάδιο (πρώτοι 18 μήνες ζωής): Η κύρια πηγή αλληλεπίδρασης του βρέφους συμβαίνει μέσω του στόματος. Το βρέφος λαμβάνει ευχαρίστηση από τη στοματική διέγερση μέσω του πιπιλίσματος. Ο .

Αποτελεσματικότητα Δοκίμιο Psychυχολογίας Θεραπείας Gestalt

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας Gestalt στην αυτογνωσία των ασθενών με σχιζοφρένεια εξετάστηκε μέσω οιονεί πειραματικού προκαταρκτικού τεστ με σχεδιασμό ομάδας ελέγχου. Στοχευμένα δείγματα 16 ασθενών με σχιζοφρένεια που είχαν χαμηλή αυτογνωσία κατατάχθηκαν τυχαία σε πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου για τη μελέτη. Η θεραπεία με gestalt παρεμβαίνει στους ασθενείς με σχιζοφρένεια. Χρησιμοποιήθηκε κλίμακα αυτογνωσίας κατάστασης για να εκτιμηθεί το επίπεδο αυτογνωσίας.

Προοπτικές Ανθρώπινης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο σκοπός αυτού του δοκίμιου είναι να συγκρίνει και να αντιπαραβάλλει δύο ανταγωνιστικές ψυχολογικές θεωρίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς και να εστιάσει σε τουλάχιστον ένα στάδιο της ανθρώπινης ανάπτυξης. Ο τομέας της ανθρώπινης ανάπτυξης που θα εξερευνήσει αυτό το δοκίμιο είναι η νεαρή ενηλικίωση. Οι δύο ανταγωνιστικές θεωρίες θα είναι το «Οκτώ στάδια της ανθρώπινης ανάπτυξης» του Erik Erikson και η «Ανθρωπιστική θεωρία της αυτοπραγμάτωσης» του Abraham Maslow. Erikson «Οκτώ στάδια της ανθρώπινης ανάπτυξης».

Δοκίμιο για την ανάπτυξη της παιδικής ηλικίας και την ανατροφή του παιδιού

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Υπάρχουν πολλές και ποικίλες μέθοδοι ανατροφής παιδιών που χρησιμοποιούνται, αυτές βασίζονται στον πολιτισμό και την παράδοση. Ωστόσο, η ιδέα της σωματικής τιμωρίας ως μεθόδου διεκδίκησης της εξουσίας των γονέων στο παιδί έχει απαξιωθεί σε πολλές χώρες και άλλες μέθοδοι έχουν υποστηριχθεί ως ηθικά ορθές και πιο αποτελεσματικές μακροπρόθεσμα. Συζητήστε για την προσοχή στα διαφορετικά στυλ ανατροφής των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων.

Η επίδραση της ομαδικής εργασίας στο δοκίμιο ψυχολογίας ικανοποίησης από την εργασία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Σε αυτήν την ενότητα πρώτα, αναφέρονται διαφορετικοί ορισμοί της ομάδας. Δεύτερον, με τον όρο & quotgroup & quot & & quotteam & quot εναλλάσσονται και συζητούνται οι διαφορετικές απόψεις. Η εργασιακή ικανοποίηση και οι κύριοι παράγοντες ικανοποίησης από την εργασία για τα μέλη της ομάδας αναφέρονται τρίτα. Τέλος, εξετάζονται δύο βασικές θεωρίες για αυτό το ερευνητικό έργο Η θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg και η κριτική ανάλυσή του και ο ατομικισμός-συλλογικότητα του Hofstede και η κριτική του ανάλυση. 2.1. Το

Έρευνα για την προσωποκεντρική θεραπεία εκφραστικών τεχνών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η τέχνη χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια ως μέσο επικοινωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Έντουαρντς (2004), μέχρι τη δεκαετία του 1940 η τέχνη, η ψυχιατρική και η ψυχανάλυση συνδυάστηκαν με ποικίλους τρόπους για να παράσχουν τις συνθήκες από τις οποίες προέκυψε το επάγγελμα της εικαστικής θεραπείας (19). Η θεραπεία τέχνης είναι μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα ατόμων ή ομάδων. Το

Δοκίμιο στερεότυπων για την ψυχολογία του τουρισμού

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η εργασιακή εμπειρία του συγγραφέα είναι στον κλάδο των υπηρεσιών, ενώ ένα προπτυχιακό δίπλωμα στη διαχείριση του τουρισμού ενίσχυσε το ενδιαφέρον του για αυτό το θέμα ακόμη περισσότερο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ψυχολογική πλευρά των επισκεπτών και των πελατών και η επίδραση στη λειτουργία μιας εταιρείας ή προορισμού. Η πολυπλοκότητα μεταξύ ενσώματων περιουσιακών στοιχείων και μη υλικών οφελών οδήγησε τον ερευνητή να διερευνήσει σε βάθος γιατί οι τουρίστες επιλέγουν έναν συγκεκριμένο προορισμό έναν άλλον. Το

Διαφορά μεταξύ των φύλων και της εκτίμησης IQ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Αυτή η μελέτη διερευνά τους διαφορετικούς τύπους εκτίμησης IQ που θα δώσουν οι άνθρωποι στον εαυτό τους, καθώς και στον πατέρα και τη μητέρα τους. Σύμφωνα με (Hogan, 1978, Higgin, 1987) ανακάλυψαν ότι όταν ζητείται από τους ανθρώπους να εκτιμήσουν το δικό τους δείκτη νοημοσύνης και τη μητέρα και τον πατέρα τους, υπάρχουν αξιόπιστες διαφορές στην εκτίμηση. Furnham and Fong Furnham & amp Rawles, 1999 έχουν εξετάσει ιδιαίτερα τη διαπολιτισμική.

Δοκίμιο για τη σημασία του οράματος στην ψυχολογία του ελέγχου κινητήρα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσο χρησιμοποιούμε το όραμά μας για κάτι περισσότερο από την πραγματική όραση. Αρκετές δικές μας προσωπικές εμπειρίες καθώς και ερευνητικά στοιχεία μας λένε ότι η όραση όχι μόνο παίζει καθοριστικό ρόλο στο να επιτρέψει σε ένα άτομο να δει το περιβάλλον, αλλά γίνεται και το πιο εξαρτημένο από το αισθητηριακό σύστημα (Bear et al., 2001). Από τη βασική ανατομία του οφθαλμού,.

Ημιδομημένες Συνεντεύξεις με Ινδοί Δοκίμιο Indianυχολογίας Ινδιάνων Φοιτητών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Εισαγωγή Το προηγούμενο κεφάλαιο επικεντρώθηκε στη διεθνή τριτοβάθμια εκπαίδευση, την κατανόηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των Ινδιάνων φοιτητών και τις στρατηγικές μάρκετινγκ για να καταστήσει περαιτέρω δυνατό το UoP να κατανοήσει καλύτερα την ινδική αγορά. Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση της μεθοδολογίας που υιοθετήθηκε με σκοπό την εξέταση των ερευνητικών στόχων, τη μέθοδο ανάλυσης που εφαρμόστηκε για αυτήν την έρευνα, το σκεπτικό της μεθόδου συλλογής δεδομένων, τις τεχνικές που υιοθετήθηκαν για την ανάλυση των δεδομένων, την εγκυρότητα.

Δοκίμιο ρομαντικής σχέσης και ψυχολογίας νέων ενηλίκων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η ρομαντική σχέση μπορεί να χαρακτηριστεί από μια ελεύθερη βούληση μεταξύ δύο ατόμων να αλληλεπιδρούν και να συσχετίζονται μαζί με ειδική σύνδεση το ένα με το άλλο. Οι ρομαντικές σχέσεις μεταξύ δύο ατόμων είναι προσωπική επιλογή, επομένως η σχέση θα μπορούσε να είναι αδύναμη. Ένα κύριο συστατικό της πτώσης στη σχέση μπορεί να προσδιοριστεί ως έλξη μεταξύ δύο ατόμων που δεν είναι απαραίτητα πάντα, εκτός από έντονη και παθιασμένη φύση. Το

Πραγματοποίηση πειράματος επίδρασης stroop

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Έχει προταθεί ότι είναι δύσκολο να ελεγχθούν οι αυτόματες διαδικασίες καθώς αυτές εκτελέστηκαν ασυνείδητα. Αυτό σήμαινε ότι θα μπορούσαν να επεμβαίνουν σε άλλες εργασίες. Το εφέ Stroop εξέτασε πώς η αυτόματη επεξεργασία θα παρεμβαίνει στην αναγνώριση χρώματος. Ανακαλύφθηκε ότι ο προσδιορισμός του χρώματος μελάνης έγινε πιο δύσκολος όταν κοιτάζουμε μια λίστα λέξεων που σχετίζονται με το χρώμα παρά όταν κοιτάμε λέξεις ουδέτερες.

Θεωρίες Έχουν Σημασία για το Δοκίμιο Συμβουλευτικής Psychυχολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Οι θεωρίες είναι σημαντικές για τη συμβουλευτική καθώς αποτελούν το θεμέλιο μιας αποτελεσματικής συμβουλευτικής. Σε ένα άρθρο με τίτλο Θεωρίες συμβουλευτικής: Γιατί είναι σημαντικές. αναδεικνύει τον έξι σκοπό της θεωρίας στη συμβουλευτική των Boy and Pine (1983). Πρώτα και κύρια θεωρίες στη συμβουλευτική διευκολύνει τους συμβούλους να ανακαλύψουν συνδέσεις και το κοινό μεταξύ της ποικιλίας της ύπαρξης. Δεύτερον, βοηθά τους συμβούλους να εξετάσουν τους τομείς που μπορούν.

Επιδράσεις της στάσης των μαθητών στις επιδόσεις τους

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Σε μια αναπτυσσόμενη χώρα όπως το Πακιστάν, η εκπαίδευση θεωρείται ο πιο σημαντικός παράγοντας για την πρόοδο ενός έθνους. Ο ρόλος των μαθητών στην ανάπτυξη μιας χώρας είναι τεράστιος. Δεν μπορείτε να περιμένετε ότι μια χώρα θα αναπτυχθεί αν δεν έχει εγγράμματους ανθρώπους. Αυτοί οι μαθητές που σπουδάζουν θα εργάζονταν αύριο. Θα εργάζονταν για τον δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα κλπ. Αυτοί οι μαθητές, αν έχουν καλή επίδοση, μπορούν να υπηρετήσουν.

Ένα αντανακλαστικό χαρτί για τη διπολική διαταραχή

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η διπολική είναι μια κατάσταση γνωστή ως μανιοκαταθλιπτική διαταραχή, η οποία αναφέρεται ως διπολική ή μανιοκατάθλιψη, μια ψυχιατρική διάγνωση που περιγράφει μια κατηγορία διαταραχών της διάθεσης που ορίζονται από την παρουσία ενός ή περισσότερων μη φυσιολογικών επεισοδίων. Υπολογίζεται ότι το 15-20% των ασθενών που πάσχουν από διπολική διαταραχή και δεν λαμβάνουν ιατρική φροντίδα αυτοκτονούν. Η διπολική διαταραχή είναι μια πολύ επικίνδυνη ασθένεια που συχνά δεν φαίνεται. Το

Δοκίμιο Stυχολογίας Stress And Well Being

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Οι άνθρωποι ενεργούν με διαφορετικούς τρόπους σε αγχωτικές καταστάσεις, άλλοι μπορούν να αντιμετωπίσουν την αγχωτική κατάσταση και άλλοι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. Οι άνθρωποι είναι περισσότερο αγχωμένοι σήμερα παρά στο παρελθόν. Έγιναν έρευνες για τη μέτρηση και τη διαχείριση του άγχους. Για τη μέτρηση του στρες, οι έρευνες χρησιμοποίησαν δύο τύπους. Η μία ήταν η κλίμακα αξιολόγησης κοινωνικής προσαρμογής ή SRRS. Αυτό το μέτρο του άγχους ήταν «παρανοημένο» από τους Holmes και Rahe το 1960. Τους.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ποιοτικών και ποσοτικών διαδικασιών Δοκίμιο ψυχολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Οι μέθοδοι έρευνας είναι «ετικέτες» για τη συλλογή δεδομένων & quot; (Harding, 1986) και γενικά διχοτομούνται είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά. Έχει υποστηριχθεί ότι η μεθοδολογία έχει φύλο (Oakley, 1998), με τις ποσοτικές μεθόδους να συνδέονται παραδοσιακά με λέξεις όπως θετικισμός, επιστημονική, αντικειμενικότητα, στατιστικές και αρρενωπότητα. Αντίθετα, οι ποιοτικές μέθοδοι έχουν γενικά συνδεθεί με ερμηνευτική, μη επιστημονική, υποκειμενικότητα και θηλυκότητα. Ποσοτικές Τεχνικές και Διαδικασίες Έρευνας Ποιοτική ανάλυση.

Δοκίμιο The Nature Of Bipolar Disorder Psychology

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Αυτή η εργασία θα μελετήσει τη φύση της διπολικής διαταραχής και τις επιπτώσεις που έχει στις οικογένειες. Αυτή η εργασία θα αναθεωρήσει επίσης τον κλινικό ορισμό της διπολικής διαταραχής καθώς και τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους όρους που ορίζουν ακραίες μεταβολές της προσωπικότητας που αλλάζουν την ικανότητα κάποιου να αντιμετωπίσει τους καθημερινούς στρεσογόνους παράγοντες της ζωής. Η εργασία θα συζητήσει επίσης πώς τα μέλη της οικογένειας είναι σε θέση να αντιδράσουν αποτελεσματικά σε μια οικογένεια.

Δοκίμιο για την κατανόηση του άγχους και της απογοήτευσης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Το άγχος σήμερα είναι ένα αναπόφευκτο μέρος της σύγχρονης ζωής. Είναι μια ψυχολογική και φυσιολογική αντίδραση που συμβαίνει όταν υπάρχει μια αντιληπτή ανισορροπία από ένα άτομο μεταξύ των προσδοκιών από αυτόν και των δυνατοτήτων του. Το άγχος δεν μπορεί να οριστεί με κανέναν τρόπο. Το άγχος ενός ατόμου μπορεί να είναι πρόκληση ενός άλλου. Η λέξη άγχος προέρχεται από τη γαλλική λέξη & quotestrece & quot που σημαίνει στενότητα και περιορισμός.

Ανάπτυξη σχεδίου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Εξηγήστε και αναλύστε κριτικά τα στάδια ανάπτυξης της σχεδίασης όπως περιγράφονται από τους Luquet και Piaget. Ο Luquet ήταν ένας από τους πρώτους που άρχισε να ερευνά την ανάπτυξη του σχεδίου χρησιμοποιώντας μια θεωρία γνωστικής ανάπτυξης και κυκλοφόρησε ένα βιβλίο στα γαλλικά το 1927. Περιέγραψε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης της σχεδίασης από τα οποία θα περάσει ένα παιδί. Ο Luquet σκέφτηκε ότι μετά από μια περίοδο.

Εισαγωγή στην προσωπικότητα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο ενεργεί και αλληλεπιδρά είναι μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς του. Η προσωπικότητα επηρεάζεται από κληρονομικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Ανεξάρτητα από το πώς ορίζεται, ωστόσο, οι ψυχολόγοι γενικά αποδέχονται ορισμένες αρχές: Η προσωπικότητα είναι ένα οργανωμένο σύνολο διαφορετικά, το άτομο δεν θα είχε κανένα νόημα. Η προσωπικότητα φαίνεται να είναι οργανωμένη σε πρότυπα που είναι σε κάποιο βαθμό παρατηρήσιμα και μετρήσιμα. Αν και η προσωπικότητα έχει α.

Μηχανισμοί στρες και οι αντιδράσεις μας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Τα σώματά μας είναι μια καταπληκτική κοινότητα κυττάρων που λειτουργούν και επικοινωνούν μέσω του εγκεφάλου μέσω του νευρικού συστήματος σε ένα μηχανιστικό σύστημα που είναι ενσωματωμένο στο μυαλό. Για αιώνες η επιστήμη έχει κατευθύνει την υγεία προς ένα μηχανιστικό μοντέλο υγείας λόγω του διαχωρισμού του Ντεκάρτ από το μυαλό και το σώμα. Σήμερα όλο και περισσότερη έρευνα με τη βοήθεια του κλάδου της ologyυχολογίας δέχεται πλέον ένα ολοκληρωμένο σύστημα.

Psychυχολογική Χειρισμός Διαφορετικές Τεχνικές Δοκίμιο ologyυχολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η ψυχολογική χειραγώγηση μοιάζει με το πλύσιμο εγκεφάλου διότι φθείρει την αυτοπεποίθηση του θύματος, την αίσθηση της αξίας του εαυτού του, την εμπιστοσύνη στις δικές του αντιλήψεις και την αυτοαντίληψη. Με όποιον τρόπο κι αν γίνει, τα αποτελέσματα θα είναι αρκετά παρόμοια. Τελικά, ο αποδέκτης της κακοποίησης χάνει κάθε αίσθηση του εαυτού του και τα τελευταία εναπομείναντα απομεινάρια προσωπικής αξίας. Η ψυχολογική χειραγώγηση φτάνει στον πυρήνα του ατόμου. Κόβει ουλές.

Μελέτη περίπτωσης: Θεραπευτικές μέθοδοι

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Περιγράφονται και αξιολογούνται τρεις τύποι συμβουλευτικών προσεγγίσεων και τεχνικών παρέμβασης. Οι τρεις προσεγγίσεις είναι, προσέγγιση με επίκεντρο το άτομο, γνωστική συμπεριφορική προσέγγιση και φεμινιστική προσέγγιση.Η προσωποκεντρική προσέγγιση αναπτύχθηκε από τον Αμερικανό ψυχολόγο Carl Rogers τη δεκαετία 1940-1950 (Rogers 1942, Rogers 1951) και αυτή η προσέγγιση, γνωστή και ως πελατοκεντρική ή μη κατευθυντική προσέγγιση, συνεχίζει να χρησιμοποιείται ευρέως μέχρι σήμερα Ε Ως το όνομα του.

Συμπτώματα σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ιστορικό: Στην ταινία Shine, ο πρωταγωνιστής David Helfgott είναι ένα αυθεντικό παράδειγμα κάποιου που πάσχει από σχιζοσυναισθηματική διαταραχή. Από την αρχή της ταινίας είμαστε σε θέση να δούμε την ακρίβεια αυτής της διάγνωσης μέσω της παιδικής ανατροφής του Ντέιβιντ και της σχέσης του με τον βίαιο πατέρα του. Αυτό θα εξεταστεί περαιτέρω σε όλη αυτή την εργασία και θα αναφερθούν επαρκή παραδείγματα για να καταδειχθεί περαιτέρω η ακρίβεια του.

Προηγούμενη γνώση για το φαινόμενο της ψευδούς μνήμης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Σημασιολογικός τύπος - ψευδείς μνήμες που βασίζονται σε λέξεις, είναι ένας τύπος ψευδούς μνήμης που συνήθως προκύπτουν από το ευρέως γνωστό πρότυπο DRM. Η κλασική διαδικασία του παραδείγματος DRM περιλαμβάνει τους συμμετέχοντες να μελετούν μια επιλογή καταλόγων, στους οποίους κάθε λίστα αποτελείται από συνεργάτες μιας μη μελετημένης κριτικής λέξης (κριτικό δέλεαρ). Μετά από παρουσιάσεις κάθε λίστας, οι συμμετέχοντες καλούνται να ανακαλέσουν κάθε λίστα και στη συνέχεια.

Δοκίμιο The Nature Of Prejudice Psychology

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, η προκατάληψη έχει ομαλοποιηθεί και έχει συγχρονιστεί στην καθημερινή μας ζωή λόγω των προσπαθειών των αρχών να εναρμονίσουν τους ανθρώπους μαζί. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο καθένας προέρχεται από ένα πολύ διαφορετικό και διαφορετικό υπόβαθρο και οικογενειακές καταστάσεις, είναι πιθανό να υπάρχουν παρερμηνείες και υποθέσεις που κάνουμε σε καθημερινή βάση, οι οποίες είναι κάπως στραβές προς ή ενάντια σε διαφορετική ομάδα. Και .

Η θεωρία του Piagets υποτίμησε τις γνωστικές ικανότητες των παιδιών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο Piaget πίστευε στη γνωστική ανάπτυξη και ότι εμπλέκονται τρεις αρχές. Διαμονή, η οποία είναι η διαδικασία προσαρμογής γνωστικών σχημάτων (ένας δομημένος ή οργανωμένος τρόπος κατανόησης εμπειριών, αυτό αλλάζει καθώς μεγαλώνετε) για να βλέπετε τον κόσμο. Η δεύτερη αφομοίωση, είναι η διαδικασία ερμηνείας εμπειριών όταν χρησιμοποιούμε τρέχοντα σχήματα για να δημιουργήσουμε νέα. Το τελευταίο είναι η ισορροπία. Αυτό είναι όταν περνάτε.

Η εγκυρότητα είναι σημαντική για την ερευνητική διαδικασία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Οι Sim και Wright, (2000: 125) δήλωσαν ότι, Η εγκυρότητα σχετίζεται με την αλήθεια των δεδομένων και απαιτεί ανεξάρτητη γνώση της πραγματικής φύσης ή του μεγέθους της οντότητας. Οι επιστήμονες της κλινικής έρευνας γνωρίζουν πολύ την ανάγκη εγκυρότητας στην έρευνά τους. Η επικύρωση της θεραπείας είναι σημαντική για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας μιας θεραπείας καθώς και της αποτελεσματικότητας και της παρεχόμενης θεραπείας και του αποτελέσματος της. Μαθαίνεται ότι.

Αντιθετική Διαταραχή Διαταραχής/ Διαταραχή Άγχους Διαχωρισμού

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Έχω επιλέξει αυτό το θέμα για να καταλάβω καλύτερα τον θετό μου γιο που εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του σε ηλικία τεσσάρων ετών. Τώρα που είναι εννέα ετών, εγώ, που ήμουν ο κύριος φροντιστής του τα τελευταία πέντε χρόνια, επίσης τον εγκαταλείπω λόγω διαζυγίου. Η σημασία της έρευνας είναι να αναζητήσουμε μια καλύτερη κατανόηση του τι προκαλεί τη Διαταραχή του Αντιθετικού Παραφρονητικού, και αν το κάνουμε.

Μια μελέτη για τη διαταραχή της αντιδραστικής προσκόλλησης στα παιδιά

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η διαταραχή αντιδραστικής προσκόλλησης μπορεί να οριστεί ως μια διαταραχή που προκαλείται από την απουσία προσκόλλησης σε οποιονδήποτε φροντιστή σε μικρή ηλικία και έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του παιδιού να δημιουργήσει μια στοργική σχέση με τους άλλους. Συζητήθηκε για πρώτη φορά στην τρίτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Mυχικών Διαταραχών και λόγω της καινοτομίας του υπάρχουν ποικίλα στερεότυπα και λανθασμένες εκτιμήσεις.

Μελέτη περίπτωσης Ανθρώπινης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης: Chris

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Αυτή η έκθεση θα επικεντρωθεί στη μελέτη περίπτωσης του Chris (παράρτημα Ι) στην οποία θα εφαρμόσω την κατανόησή μου για τις ψυχολογικές προοπτικές της ανθρώπινης ανάπτυξης και ανάπτυξης, επικεντρώνοντας την προσοχή μου στην κατανόηση των ψυχολογικών θεωριών της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Erik Erikson osυχοκοινωνικά Στάδια (1902 - 1994) Ο Erik Erikson ανέπτυξε οκτώ στάδια στην ανάπτυξη της προσωπικότητας που καλύπτουν τη γέννηση στα επόμενα χρόνια. Ο Έρικσον πίστευε ότι τα εσωτερικά ένστικτα ενός ατόμου αλληλεπιδρούν με το εξωτερικό.

Μελέτη για τη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο σκοπός αυτού του εργαστηρίου ήταν να καθορίσει τη συνοχή εντός και μεταξύ ομάδων. Ένα δείγμα ερωτηματολογίων συμπλήρωσε ερωτηματολόγια που βαθμολόγησαν την αντίληψή τους για τις σχέσεις τόσο εντός όσο και μεταξύ των εντός και εκτός ομάδων τους. Τα ερωτηματολόγια βαθμολόγησαν την αντίληψή τους σε κλίμακα 1-7 που αντιπροσωπεύει το επίπεδο συμφωνίας ή διαφωνίας τους με την ερώτηση του θέματος. Οι απαντήσεις υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση χρησιμοποιώντας SPSS και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν και ερμηνεύτηκαν. Το

Γενική θεωρία στελέχους

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο Agnew (2001) παρήγαγε τρεις διαφορετικές κατηγορίες στελεχών που έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν αρνητική αντίδραση. Αυτές οι κατηγορίες περιλαμβάνουν: το να βρίσκεσαι παρουσία αρνητικών ερεθισμάτων, να μην μπορείς να ξεπεράσεις μπλοκαρίσματα στόχων και την απώλεια θετικών ερεθισμάτων. Στο πλαίσιο της κατηγορίας του στελέχους που σχετίζεται με την παρουσία ενός αρνητικού ερεθίσματος, ένα αρνητικό ερέθισμα μπορεί να περιγραφεί ως οποιοδήποτε ερέθισμα.

Η διαφορά μεταξύ της ανθρώπινης ανάπτυξης και της ανθρώπινης ανάπτυξης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη των ανθρώπων, είναι πρώτα σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη λεπτή διαφορά που χωρίζει τους όρους ανθρώπινη ανάπτυξη και ανθρώπινη ανάπτυξη. Ενώ αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά για να συζητήσουν την ανθρώπινη λειτουργία, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτοί οι όροι δεν μετρώνται μέσω των ίδιων επιστημονικών διαδικασιών. Όταν συνδέονται με ανθρώπους-όντα, οι δύο δυναμικές διαδικασίες μετρώνται διαφορετικά,.

Η φεμινιστική θεραπεία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η κύρια έννοια της Φεμινιστικής Θεωρίας συζητά όλη την κοινωνία, όχι μόνο τις γυναίκες, με στόχο τη δημιουργία μιας δίκαιης και ισότιμης κοινωνίας απαλλαγμένης από σεξισμό, ρατσισμό και ετεροσεξισμό. Οι φεμινίστριες θεραπευτές πιστεύουν στην ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές θέσεις ενός ατόμου προκειμένου να κατανοηθεί αυτό το άτομο. Στην κοινωνία δυστυχώς υπάρχουν πολλές προσδοκίες που σχετίζονται με το φύλο και είναι σημαντικό να είναι.

Influence Of The Peer Group On The Adolescent Psychology Essay

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο έφηβος είναι ένα στάδιο στο οποίο τα άτομα ενδιαφέρονται περισσότερο για το πώς φαίνονται στους άλλους ανθρώπους. Σύμφωνα με τον Erikson, κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης πρώιμης εφηβικής ανάπτυξης, οι νέοι αποκτούν αυτοπεποίθηση σε αντίθεση με την απιστία στον εαυτό τους και την αυτοσυνείδηση ​​(Susman, et al., 1992). Καθώς ο έφηβος αναπτύσσεται, αρχίζουν να πειραματίζονται τόσο σε εποικοδομητικές όσο και σε αρνητικές συμπεριφορές ταυτότητας. Είναι κατά την εφηβική φάση όπου οι συνομήλικοι.

Ανησυχίες Psychυχολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η ψυχολογία ασχολείται με την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Για να γίνει αυτό αποτελεσματικά, οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν μια ποικιλία από οπτικές γωνίες, ακόμη και όταν ερευνούν ένα μόνο θέμα. Αυτή η εργασία σκοπεύει να συζητήσει τον ισχυρισμό ότι «υπάρχουν πολλά να κερδίσετε με τη μελέτη ενός θέματος στην ψυχολογία από περισσότερες από μία προοπτικές». Για να συζητηθεί αυτός ο ισχυρισμός, θα είναι απαραίτητο να δοθεί ορισμός.

Η επίδραση της διαφορετικότητας στις κύριες έννοιες ssυχολογία Δοκίμιο

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η ποικιλόμορφη φύση της ψυχολογίας είναι εμφανής στα 54 τμήματα της Αμερικανικής ologicalυχολογικής Εταιρείας, όπου το καθένα αφορά μια διαφορετική οπτική της ψυχολογίας και μια μοναδική πτυχή της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης (Plante, 2011). Η ψυχολογία διαπερνά και έχει ευρείες επιπτώσεις στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση καθώς και στις επιστήμες και άλλους κλάδους. Η ψυχολογική ποικιλομορφία επηρεάζει τις κύριες έννοιες και συμβάλλει σε μια μοναδική προοπτική της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Εν ολίγοις, .

Αναλύστε κριτικά το δοκίμιο της ψυχολογίας της κοινωνικής διείσδυσης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η θεωρία της κοινωνικής διείσδυσης προτάθηκε για πρώτη φορά από τους Altman και Taylor το 1973. Εκεί μετά αναπτύχθηκε περαιτέρω από τον Altman. Αυτή η θεωρία είναι μια γενική προσέγγιση στη διαπροσωπική έλξη που εξετάζει την ανάπτυξη μιας διαπροσωπικής σχέσης από τη γνωριμία έως τη στενή φιλία ως μια σταδιακή και συστηματική διαδικασία. Εξετάζει επίσης πώς η φιλία μετακινείται από περιφερειακά και επιφανειακά επίπεδα ανταλλαγής σε οικείους φίλους (Green.

Δοκίμιο σεξουαλικού σαδισμού και σεξουαλικών παραβατών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο σεξουαλικός σαδισμός είναι ένας τύπος παραφιλίας που μπορεί να περιλαμβάνει το να υποφέρεις ένα άτομο με κάποιον τρόπο που μπορεί να οδηγήσει ή όχι στον θάνατο. Διαφέρει από ακραίες μορφές βασανιστηρίων έως ήπιες. Μπορεί να είναι με έναν συναινετικό σύντροφο που είναι μαζοχιστής και επίσης τον τραυματισμό ενός μη συναινετικού ατόμου. Οι σεξουαλικοί σαδιστές έχουν συνήθως ψυχικές διαταραχές όπως ψυχοπάθεια και αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας.

Οι στάσεις καπνιστών και μη καπνιστών μεταξύ τους

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Τριάντα τρεις φοιτητές του Πανεπιστημίου του Λίμερικ κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια έρευνα σχετικά με σιωπηρές και ρητές στάσεις απέναντι στις κοινωνικές ταυτότητες που σχετίζονται με το κάπνισμα, για παράδειγμα καπνιστές και μη καπνιστές. Η Έμμεση Διαδικασία Σχεσιακής Αξιολόγησης (IRAP) συμπεριλήφθηκε σε αυτήν την έρευνα για να κατανοήσει τις σιωπηρές στάσεις ενός ατόμου. Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι συχνά αγνοούμε αυτές τις συμπεριφορές καθώς οι στρατηγικές αυτοπαρουσίας μεσολαβούν σιωπηρές στάσεις εάν είναι κοινωνικά ανεπιθύμητες. Το

Ιστορικό και προσωπική θεωρία της Συμβουλευτικής

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η συμβουλευτική ορίζεται ως μια σχετικά βραχυπρόθεσμη, διαπροσωπική και ενδοπροσωπική, βασισμένη στη θεωρία διαδικασία, κατά την οποία τα άτομα που θεωρούνται ότι λειτουργούν εντός «φυσιολογικού εύρους» βοηθούνται από συμβούλους για την επίλυση προβλημάτων ανάπτυξης και κατάστασης που σχετίζονται με το σχολείο, την ψυχική υγεία, γάμος, οικογενειακά ζητήματα, απασχόληση, γήρανση, αποκατάσταση, για να αναφέρουμε μερικά, σε ένα δομημένο περιβάλλον. Αυτά τα άτομα, τα οποία θεωρούνται «κολλημένα» και όχι «άρρωστα», αναζητούν ένα μέσο.

Δοκίμιο πλαστικότητας του εγκεφάλου στην πρώιμη παιδική ηλικία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η παιδική ηλικία λέγεται ότι είναι μια περίοδος ευδαιμονίας, αθωότητας, απορίας, περιέργειας, ενθουσιασμού, δέους, ελευθερίας και είναι ένα σχετικά πιο ευτυχισμένο μέρος της ζωής κάποιου. Είναι μια περίοδος τεράστιων ευκαιριών. Ο ρυθμός ανάπτυξης, τόσο πνευματικός όσο και σωματικός, επιταχύνεται πολύ σε αυτή τη φάση της ζωής. Μέσα σε διάστημα περίπου δύο έως τριών ετών, τα παιδιά περνούν από τη φλυαρία στη χρήση της επίσημης γλώσσας για επικοινωνία. Και .

Τρεις θεωρίες για την απόκτηση γλώσσας Psychυχολογία Δοκίμιο

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε ως φοιτητής λογοθεραπείας είναι η ιστορία των θεωριών απόκτησης γλώσσας. Αυτές οι θεωρίες αποτελούν το θεμέλιο της κοινής πρακτικής και έχουν ενημερώσει για την ανάπτυξη των θεραπειών που θα χρησιμοποιήσουμε ως λογοθεραπευτές. Αυτό το δοκίμιο θα συζητήσει και θα παρουσιάσει επιχειρήματα για τρεις θεωρίες απόκτησης: το μοντέλο συμπεριφοράς, το μοντέλο κοινωνικής αλληλεπίδρασης,.

Επιδράσεις Προτεραιότητας Επιλογής Καταναλωτή στη λήψη αποφάσεων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Όταν οι άνθρωποι κάνουν επιλογές, η προσοχή εστιάζεται σε μία επιλογή κάθε φορά και αυτό είναι πιο εμφανές στην επιλογή των καταναλωτών. Όταν οι άνθρωποι εισέρχονται σε ένα κατάστημα, η πρώτη τους επιλογή είναι πάντα μια γνωστή μάρκα που έχουν δειγματολογήσει, αξιολογήσει και αξιολογήσει ανάμεσα σε πολλά άλλα προϊόντα. Ακόμη και όταν παρουσιαστούν πολλές επιλογές σε μια σειρά, οι επιλογές θα αξιολογηθούν και θα γίνει μια επιλογή με στόχο την επιλογή του.

Δοκίμιο inυχολογίας Επιθετικής Συμπεριφοράς

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η συζήτηση σε αυτό το κεφάλαιο επικεντρώθηκε στη θεωρία που βασίζεται στο εννοιολογικό πλαίσιο και μελέτες που σχετίζονται με τις μεταβλητές που μελετώνται στην τρέχουσα μελέτη. Η συζήτηση σε αυτό το κεφάλαιο κάλυψε τα ακόλουθα στοιχεία: ορισμός της επιθετικότητας, θεωρητικές προσεγγίσεις στη μελέτη της ανάπτυξης επιθετικής συμπεριφοράς, συναισθηματική και συναισθηματική ρύθμιση, βία στα μέσα και γενικό επιθετικό μοντέλο (GAM) και προηγούμενες μελέτες σχετικά με τη σχέση μεταξύ συναισθηματικού.

Δοκίμιο Personalυχολογίας Προσωπικού Σχεδίου Διαχείρισης Άγχους

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Το άγχος είναι μέρος της ζωής του καθενός. Όλοι έχουμε βιώσει κάποια στιγμή μια πολύ αγχωτική κατάσταση και οι περισσότεροι από εμάς βιώνουμε άγχος σε κάποιο επίπεδο κάθε μέρα. Τα πράγματα που μας αγχώνουν - αποκαλούνται στρες - είναι διαφορετικά για όλους. Αλλά τελικά, υπάρχουν λίγοι εκλεκτοί που φαίνεται να έχουν αντίκτυπο σε όλους μας: σχολείο, εργασία, σχέσεις, χρήματα και.

Δοκίμιο ψυχολογίας για εικόνα σώματος και διατροφική συμπεριφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η σύνθετη σχέση μεταξύ της εικόνας του σώματος και της διατροφικής συμπεριφοράς έχει γίνει μια σημαντική έρευνα. Οι πρακτικές φαγητού ποικίλλουν σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει μια γρήγορη αλλαγή στον πολιτισμό λόγω των ταχύτερων μέσων επικοινωνίας. Αυτή η εξέλιξη της κουλτούρας έχει δημιουργήσει επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες κουλτούρες της Ασίας, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν. Μια ιδανική φιγούρα με επιπλέον κοκαλιάρικο και λιποβαρικό μοντέλο προκαλεί άγχος και ψυχολογική διαταραχή στη διατροφική συμπεριφορά και των δύο φύλων. Το

What Is A Learning Journal Psychology Essay

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ένα ημερολόγιο εκμάθησης είναι ένας τρόπος καταγραφής και καταγραφής των σκέψεων, των εντυπώσεων, των προβληματισμών, των ερωτήσεων και των προβληματισμών σας. Αυτό παρέχει ένα άτυπο αλλά εστιασμένο μέρος για να εκφράσετε ό, τι σας έρχεται στο μυαλό. Σκοπός του είναι να ενισχύσει περαιτέρω πληροφορίες για το πώς μαθαίνετε εμπειρίες μέσω της διαδικασίας γραφής και σκέψης για το πώς μαθαίνετε. Το ημερολόγιο εκμάθησης είναι προσωπικό και θα αντικατοπτρίζει τις εμπειρίες, τις προτιμήσεις και την προσωπικότητά σας. Γιατί .

Ψυχική διαταραχή DSM-IV

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Το DSM-IV είναι μια ταξινόμηση ψυχικών διαταραχών που αναπτύχθηκε για χρήση σε κλινικά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά περιβάλλοντα. & Quot; Αυτό που προσπαθεί να κάνει το DSM είναι να έχει συγκεκριμένα κριτήρια για συγκεκριμένες διαταραχές, αλλά ταυτόχρονα να μην έχει εγχειρίδιο να χρησιμοποιηθεί με τρόπο & quotcookbook & quot. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα διαγνωστικά κριτήρια στο DSM προορίζονται να χρησιμεύσουν ως κατευθυντήριες γραμμές ταυτόχρονα με την κλινική κρίση. Οπως και .

Δοκίμιο του Raymond Cattells Theories Of Intelligence Psychology

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο Raymond Bernard Cattell ήταν Βρετανός και Αμερικανός ψυχολόγος γνωστός για την εξερεύνηση τομέων όπως οι βασικές διαστάσεις της προσωπικότητας και της ιδιοσυγκρασίας, μια σειρά γνωστικών ικανοτήτων, οι κλινικές διαστάσεις της προσωπικότητας, τα πρότυπα της ομάδας και της κοινωνικής συμπεριφοράς και πολλά άλλα. Γεννήθηκε το 1905 στο Hilltop, μια μικρή πόλη κοντά στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Η οικογένειά του ασχολήθηκε με την εφεύρεση νέων τμημάτων κινητήρων, αυτοκινήτων και.

Milgrams And Gamsons Studies Of Obedience Psychology Essay

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Οι μελέτες Milgram και Gamson έχουν αναγνωριστεί ευρέως καθώς ήταν από τις πρώτες που βρήκαν εκπληκτικά αποτελέσματα. Τα πειράματα του Milgram καταδεικνύουν την υπακοή στην εξουσία, ενώ η μελέτη του Gamson, που αναφέρεται ως MHRC Encounter (με το MHRC να σημαίνει Manufacturer's Human Relations Consultants) δείχνει ανυπακοή στην εξουσία. Τα ευρήματα των δύο μελετών ήταν χρήσιμα από την άποψη του βαθμού στον οποίο τα άτομα υπακούουν στην εξουσία και.

The Principles And Panconceptions In Effective Interpersonal Communications ologyυχολογία Δοκίμιο

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Οι καλές διαπροσωπικές δεξιότητες, με τη βοήθεια των δεξιοτήτων επικοινωνίας και της συναισθηματικής νοημοσύνης, είναι ένα όπλο που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ ή κατά του μέλλοντος των νεόνυμφων. Η εκμάθηση της συμπεριφοράς κάποιου εξαρτάται, αποκλειστικά, από το επίπεδο αλληλεπίδρασης μεταξύ των μερών, με γνώμονα τις αρχές της επικοινωνίας. Το τελευταίο επηρεάζει την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων με βάση την αντιληπτή εμπιστοσύνη. Στη σύγχρονη κοινωνία, αντιμετωπίζουν τα οικογενειακά σωματεία, ειδικά οι γάμοι.

Ο ρόλος της αμυγδαλής στην εμπειρία του φόβου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Οι αμυγδαλές (από τα ελληνικά για «αμύγδαλο») είναι δύο ομάδες πυρήνων σε σχήμα αμυγδάλου που βρίσκονται βαθιά μέσα στους έσω κροταφικούς λοβούς του εγκεφάλου σε πολύπλοκα σπονδυλωτά, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, (βλέπε σχήμα 1 παρακάτω). Έρευνες έχουν δείξει ότι οι αμυγδαλές εκτελούν πρωταρχικό ρόλο στην επεξεργασία και τη μνήμη των συναισθηματικών αντιδράσεων και θεωρούνται μέρος του μεταιχμιακού συστήματος. [εικόνα] Εικόνα 1: Τοποθεσία της Αμυγδαλής. (Εικόνα .

Οικογενειακή και Νεανική Παραβατικότητα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η οικογένεια είναι το θεμέλιο της ανθρωπότητας. Τα παιδιά που απορρίπτονται από τους γονείς τους, που μεγαλώνουν σε σπίτια με σημαντικές συγκρούσεις ή που δεν εποπτεύονται επαρκώς, διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν παραβατικοί. Η εφηβεία είναι μια εποχή επέκτασης των τρωτών σημείων και των ευκαιριών που συνοδεύουν αυτήν, διευρύνει την κοινωνική και γεωγραφική έκθεση στη ζωή πέρα ​​από το σχολείο ή την οικογένεια. Η οικογένεια είναι από τις πιο επιδραστικές.

Οι βασικές παραδοχές του βιολογικού και του ψυχαναλυτικού

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η ψυχαναλυτική προοπτική προέκυψε από τις επόμενες ψυχαναλυτικές θεωρίες (1901, 1924 και 1940) μετά από δεκαετίες αλληλεπιδράσεων με πελάτες με τη χρήση μιας καινοτόμου διαδικασίας που αναπτύχθηκε από τον Sigmund Freud που απαιτούσε μακροχρόνιες λεκτικές αλληλεπιδράσεις με τους ασθενείς κατά τη διάρκεια των οποίων ο Freud ερευνούσε βαθιά στη ζωή τους. Με λίγα λόγια, η ψυχαναλυτική προοπτική έδειχνε να εξηγεί υπερβολικά την προσωπικότητα, τα κίνητρα και τις ψυχολογικές διαταραχές εστιάζοντας στην επίδραση της πρώιμης παιδικής ηλικίας.

Δοκίμιο σεξουαλικών διαφορών στην ψυχολογία του εγκεφάλου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Υπάρχει συνεχής συζήτηση και έρευνα σχετικά με τις διαφορές μεταξύ ανδρικού και γυναικείου εγκεφάλου από ατελείωτες έρευνες. Σύμφωνα με μερικές έρευνες (Leonard et al., 2009), δεν έχουν ερευνηθεί πολλά για να δείξουν μια διαφορά φύλου όσον αφορά τη συμπεριφορά. Ενώ πολλοί ή μερικοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι οι γυναίκες και οι άνδρες σκέφτονται και ενεργούν το ίδιο, στην πραγματικότητα υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ τους.

Χαρακτηριστικά μιας γνωσιακής συμπεριφορικής προσέγγισης στη συμβουλευτική

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Για να απαντήσω αποτελεσματικά σε αυτήν την ερώτηση, θα συζητήσω πρώτα τι είναι η θεραπεία γνωσιακής συμπεριφοράς και τα βασικά χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια, θα επεκτείνω μερικές άλλες προσεγγίσεις στη συμβουλευτική και θα εξηγήσω γιατί είναι διαφορετική. Η θεραπεία γνωσιακής συμπεριφοράς (CBT) μπορεί να σας βοηθήσει να αλλάξετε τον τρόπο σκέψης σας (& quotCognitive & quot) και αυτό που κάνετε (& quotBeviviour) & quot. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να σας βοηθήσουν να αισθανθείτε καλύτερα. Σε αντίθεση με ορισμένα από.

Θεωρία χαρακτηριστικών και προσωπική κατασκευή

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η ψυχολογική μελέτη των ατομικών διαφορών έχει παραδοσιακά τις ρίζες της στην κλινική, ψυχομετρική και πειραματική παράδοση (Butt, 2007). Η θεωρία των χαρακτηριστικών βασίζεται στην πειραματική προσέγγιση. Πιο πρόσφατα η φαινομενολογική προοπτική έχει προχωρήσει στη μελέτη των ατομικών διαφορών, όπως αποδεικνύεται από τη θεωρία της προσωπικής κατασκευής (PCT). Αυτό το δοκίμιο θα ξεκινήσει περιγράφοντας τη θεωρία χαρακτηριστικών και το PCT, τονίζοντας τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο προσεγγίσεων. Μια αξιολόγηση του.

Δοκίμιο Έρευνας Μνήμης και Γνωσιακής Psychυχολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο τομέας που μελετήθηκε σε αυτό το πείραμα είναι η γνωστική ψυχολογία, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αποκτούν διαδικασία και αποθηκεύουν πληροφορίες. Οι γνωστικές έρευνες έχουν πολυάριθμες πρακτικές εφαρμογές, όπως το πώς να αυξήσετε την ακρίβεια λήψης αποφάσεων και πώς να βελτιώσετε τη μνήμη και πώς να δομήσετε εκπαιδευτικά προγράμματα για να ενισχύσετε τη μάθηση.Το κύριο θέμα μελέτης γνωστικής ψυχολογίας είναι η αντίληψη, η γλώσσα, η προσοχή, η μνήμη, η επίλυση προβλημάτων, η ευφυής, η λήψη αποφάσεων και η κρίση (Robert, L. S.

Θεραπεία Δοκίμιο Treatmentυχολογίας Νόσου Αλτσχάιμερ και Άνοιας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η μουσικοθεραπεία ήταν μια ευρέως χρησιμοποιούμενη πηγή θεραπείας για πολλούς ασθενείς που πάσχουν από ψυχικές, σωματικές ή επικοινωνιακές διαταραχές καθώς και μαθησιακές δυσκολίες και διατροφικές διαταραχές. Αυτός ο τύπος θεραπείας χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους για την ανάπτυξη λεκτικής αλληλεπίδρασης, προσφέρει ευκαιρίες για τη δημιουργία θετικών αλλαγών στη διάθεση, τις συναισθηματικές καταστάσεις και την αύξηση της αυτοπεποίθησης και της επίγνωσης. Τέτοια αποτελέσματα είναι ζωτικής σημασίας για τη θεραπεία ψυχικών διαταραχών.

Ο αλκοολισμός από την άποψη της θεωρίας της κοινωνικής μάθησης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Το αλκοόλ μπορεί να εντοπιστεί ήδη από το 8000 π.Χ. όταν οι άνθρωποι της Μέσης Ανατολής δημιούργησαν ένα ποτό από μέλι και άγρια ​​μαγιά (Alcohol Facts, n.d.). Έκτοτε, χρησιμοποιείται σε θρησκευτικές τελετές όπως η κοινωνία, για ιατρικούς σκοπούς καθώς και κατά τη διάρκεια κοινωνικών εκδηλώσεων. Όταν ένα άτομο αρχίζει να κάνει κατάχρηση αλκοόλ πίνοντας μεγάλες ποσότητες ή/και καθημερινή κατανάλωση, μπορεί να οδηγήσει.

Κίνητρο στον αθλητισμό: Σχέσεις με συνομήλικους και γονείς

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Οι γονείς, οι φίλοι και η ομάδα συνομηλίκων είναι οι θεμελιώδεις συνεισφέροντες στα κίνητρα των νεαρών αθλητών, παρέχοντας μοναδικές επιρροές στην ψυχολογική τους ανάπτυξη (Brustad & amp Partridge, 2002 Sullivan, 1953). Οι Weinberg και Gould (2007) τονίζουν επίσης τη σημασία των φίλων και την ομάδα συνομηλίκων και τις επιπτώσεις που έχουν στο κίνητρο του παιδιού. Σύμφωνα με αυτούς, με την ένταξη να είναι το κύριο κίνητρο της αθλητικής συμμετοχής του παιδιού, οι θετικές σχέσεις με τους συνομηλίκους οδηγούν.

Εξετάζοντας την υπόθεση της θεωρίας του νου για τον αυτισμό

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η υπόθεση της Θεωρίας του Νου (TofM) για τον αυτισμό έχει διερευνηθεί εκτενώς τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτό το δοκίμιο θα αναθεωρήσει τη βιβλιογραφία που εξετάζει αυτή τη θεωρία, λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογικών και θεωρητικών προσεγγίσεων. Θα υποστηριχθεί ότι ενώ υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα της θεωρίας, η υπόθεση TofM δεν μπορεί να εξηγήσει τα μη κοινωνικά συμπτώματα της ASD και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει.

Δοκίμιο για τις στάσεις προς τη βοήθεια αναζήτησης συμπεριφοράς σε άτομα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Μια έρευνα ερωτηματολογίου διεξήχθη μεταξύ των συμμετεχόντων που επέλεξαν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Βικτώρια για να διαπιστώσουν εάν η στάση απέναντι στην αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας άλλαξε όταν επικεντρώθηκαν σε ορισμένες μεταβλητές κατάστασης. Οι 697 συμμετέχοντες σε αυτή τη μελέτη συμπλήρωσαν ο καθένας ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αξιολόγησε σε κλίμακα 3 βαθμών την τρέχουσα στάση τους απέναντι στην αναζήτηση επαγγελματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, εάν είχε επιτευχθεί βοήθεια και τις μελλοντικές τους προθέσεις στην αναζήτηση βοήθειας. Η μελέτη .

Έκθεση έρευνας για διαταραχές που σχετίζονται με ουσίες

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η χρήση ουσιών είναι ένας κοινός παράγοντας παγκοσμίως σε ολόκληρη την κοινωνική μας κοινωνία. Οι διαταραχές που σχετίζονται με την ουσία αυξάνονται επίσης λόγω των καταχραστών της. Στον σημερινό κόσμο είμαστε μάρτυρες χιλιάδων ανθρώπων που πεθαίνουν λόγω διαταραχών που σχετίζονται με την ουσία. Ρωτήστε οποιονδήποτε στη σημερινή κοινωνία εάν γνωρίζει κάποιον που έχει πεθάνει ή έχει υποστεί σοβαρά λόγω χρήσης ή κατάχρησης ουσιών. Στη συνέχεια, ρωτήστε τους αν.

Δοκίμιο για τις στάσεις προς τον τουρισμό και τη φιλοξενία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η εξήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι ένα πολύ δύσκολο και πολύπλοκο έργο. Αλλά η προσέγγισή του από διαφορετικά επίπεδα, όπως η στάση και οι παράγοντες αντίληψης του ατόμου και ούτω καθεξής, ρίχνει φως σε αυτήν την πολυπλοκότητα. Οι έννοιες που αναφέρονται σε συμπεριφορικές διαθέσεις, όπως η κοινωνική στάση και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες πρόβλεψης και εξήγησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Ajzen, 1998 Campbell, 1963 Sherman & amp Fazio, 1983). Το

Δοκίμιο iaυχολογίας Piagets And Vygotskys Theories

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Οι Jean Piaget και Lev Vygotsky θεωρούνται ως οι δύο από τους πιο σημαντικούς συντελεστές στην αναπτυξιακή ψυχολογία. Και οι δύο θεωρητικοί παρουσίασαν τη δική τους κονστρουκτιβιστική άποψη για την ανάπτυξη της παιδικής ηλικίας ο κονστρουκτιβισμός είναι μια θεωρία που εξηγεί ότι οι άνθρωποι οργανώνουν πληροφορίες με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες τους (Powell & amp Kalina, 2009). Ωστόσο, ενώ ο Piaget τόνισε τη σημασία της μάθησης των παιδιών αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον τους, ο Vygotsky πίστευε ότι τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το δικό τους.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Δοκίμιο Reυχολογίας Αποκατάστασης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η προτεινόμενη λογοτεχνική ανασκόπηση δημιουργεί ένα πλαίσιο αναφοράς για τη συγκεκριμένη μελέτη και εξετάζει μια σύνθεση λύσης και πιθανών εναλλακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση παραγόντων και άλλων ειδικών ζητημάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αποκατάστασης. Αυτή η επισκόπηση της έρευνας φιλοξενεί πολλές έννοιες όσον αφορά την αξιολόγηση της τροποποίησης της συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής, ψυχολογικής και βιολογικής ανάπτυξης ενός ατόμου που καθορίζει την ανάγκη για θεραπεία. Επιπλέον, η κριτική παρουσιάζει έναν συνδυασμό.

Δύο προσεγγίσεις στη συμβουλευτική ψυχολογία Δοκίμιο

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Σε αυτό το δοκίμιο, θα επιχειρήσω εν συντομία να συγκρίνω τις επιλεγμένες προσεγγίσεις, ψυχοδυναμικές και προσωπικές, με βάση τις βασικές έννοιες, τους στόχους, το στοιχείο της σχέσης στη θεραπεία, τις τεχνικές και την εφαρμογή. Το μεγαλύτερο μέρος θα αφεθεί στην εξέταση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών των προσεγγίσεων. Τέλος, θα δοθεί ένα συμπέρασμα στο τέλος συνοψίζοντας ολόκληρη τη συζήτηση. Όπως αναφέρεται, η ψυχοδυναμική.

Πότε τα παιδιά αναπτύσσουν μια θεωρία του νου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Το ενδιαφέρον για την κατανόηση του νου στα παιδιά μπορεί να καταγραφεί στην αρχική έρευνα του Piaget (Piaget, 1928). Ο όρος θεωρία του νου εισήχθη για πρώτη φορά στην ψυχολογία το 1978 από τους Premack και Woodruff όταν μελέτησαν αν οι χιμπατζήδες είχαν θεωρία του νου. Η θεωρία του νου χρησιμοποιείται για να περιγράψει πώς λαμβάνουμε υπόψη τα συναισθήματα, τις προσποιήσεις, τις επιθυμίες και τις πεποιθήσεις των άλλων όταν αλληλεπιδρούμε.

Επιπτώσεις της ύφεσης στην ευημερία των μαθητών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής ύφεσης, πολλοί άνθρωποι επηρεάζονται αρνητικά από την οικονομική πίεση που προκύπτει. Ο πρωταρχικός σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να προσδιορίσει εάν υπήρχε σχέση μεταξύ οικονομικής ανασφάλειας και μαθητών που ανέφεραν ψυχική ευεξία. Ένας δεύτερος στόχος ήταν να μάθει αν οι μαθητές που εργάζονται με μερική απασχόληση κατά τη διάρκεια του κολλεγίου έχουν υψηλότερο βαθμό στο GHQ από εκείνους που δεν το κάνουν. Το δείγμα αποτελείται από 100.

Πολιτισμική πρόκληση στον ορισμό της ανωμαλίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Οι ψυχολόγοι αντιμετωπίζουν συνήθως την πρόκληση να καθορίσουν γενικά τι είναι η ανωμαλία. Η πτυχή του πολιτισμικού σχετικισμού είναι το επιχείρημα ότι, οι πεποιθήσεις για την ανωμαλία διαφέρουν μεταξύ πολιτισμών και υπο-πολιτισμών. Μια απόλυτα αποδεκτή συμπεριφορά όπως γίνεται αντιληπτή σε ένα πολιτιστικό σχήμα μπορεί να θεωρηθεί ανώμαλη σε μια άλλη. Κάθε προσπάθεια καθορισμού της ανωμαλίας αντιμετωπίζει έναν ορισμένο βαθμό περιορισμού από τις πολιτισμικές παραλλαγές. Ως εκ τούτου, οι ψυχολόγοι μπορεί ποτέ.

Δοκίμιο για το τι προσπαθεί να κάνει το Dsm Doυχολογία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Το DSM-IV είναι μια ταξινόμηση ψυχικών διαταραχών που αναπτύχθηκε για χρήση σε κλινικά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά περιβάλλοντα. Αμερικανική Psychυχιατρική Ένωση, DSM-IV-TR, 2000 Αυτό που προσπαθεί να κάνει το DSM είναι να έχει συγκεκριμένα κριτήρια για συγκεκριμένες διαταραχές, αλλά ταυτόχρονα να μην χρησιμοποιείται το εγχειρίδιο με τρόπο μαγειρικής. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα διαγνωστικά κριτήρια στο DSM προορίζονται να χρησιμεύσουν ως οδηγίες ταυτόχρονα.

Σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και ψυχικής υγείας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η παχυσαρκία μπορεί να φαίνεται σαν να είναι μια επιλογή-μια επιλογή τρόπου ζωής που πολλοί έχουν επιλέξει. Πολλοί πιστεύουν ότι η παχυσαρκία είναι πραγματικά η υπερφαγία λόγω απληστίας και έλλειψης πειθαρχίας, αλλά αυτό συχνά δεν συμβαίνει. Η παχυσαρκία μπορεί να είναι μια παρενέργεια ενός προβλήματος ψυχικής υγείας που μπορεί περιστασιακά να είναι και η κύρια πηγή όλου του λίπους στην αρχή. Ας εμβαθύνουμε στα διάφορα.

The Need For Affiliation And Henry Murrays Theory

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η εκπαιδευτική κατάρτιση του Henry Murray ήταν κάθε άλλο παρά τυπική για εκείνη ενός καθηγητή ψυχολογίας που απέκτησε πτυχίο στην Ιστορία, μεταπτυχιακό στη βιολογία από το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια και διδακτορικό στη Βιοχημεία. Μετά την ανάγνωση αρκετών δημοσιευμένων έργων του Carl Jung και τη συνάντηση με τον θρυλικό Ελβετό ψυχίατρο, πείστηκε να σπουδάσει ψυχανάλυση. Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Δοκίμιο Αποτελεσματικότητας της Αυτοπαρακολούθησης Τεχνικής Psychυχολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο όρος αυτοεκτίμηση προέρχεται από μια ελληνική λέξη που σημαίνει ευλάβεια για τον εαυτό. Το μέρος της αυτοεκτίμησης αφορά τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις που διατηρούνται για τον εαυτό του. Η αυτοεκτίμηση αναφέρεται στον βαθμό εκτίμησης ή σεβασμού που έχουν τα άτομα για τον εαυτό τους και είναι ένα μέτρο αξίας που δίνουν στις ικανότητες και τις κρίσεις τους. Κανείς δεν γεννιέται με εικόνα για τον εαυτό του. Αυτοεκτίμηση .

Δοκίμιο The Respect Theories Of Motivation Psychology

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο όρος κίνητρο προέρχεται από τη λατινική λέξη movere, που σημαίνει να κινούμαι. Το κίνητρο αντιπροσωπεύει εκείνες τις ψυχολογικές διεργασίες που προκαλούν τη διέγερση, την κατεύθυνση και την επιμονή εθελοντικών ενεργειών που είναι προσανατολισμένες προς τον στόχο (Mitchell, 1982). Το κίνητρο όπως ορίζεται από τον Robbins (1993) είναι η ικανότητα να καταβάλλετε υψηλά επίπεδα προσπάθειας προς τους οργανωτικούς στόχους, που εξαρτώνται από την ικανότητα της προσπάθειας να ικανοποιήσει κάποιες ατομικές ανάγκες. Μια ανάγκη σε αυτό το πλαίσιο είναι.

Βασική φιλοσοφία του εξειδικευμένου μοντέλου βοηθού

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Στην πρώτη έκδοση του & quotThe Skilled Helper & quot, που δημοσιεύθηκε το 1975, ο Egan παρουσίασε ένα μοντέλο της διαδικασίας βοήθειας με στόχο & quotto να καθιερώσει μια τεχνολογία κατάρτισης που εφαρμόζεται στην εκπαίδευση βοηθών και στην ίδια τη διαδικασία βοήθειας & quot. Ο υπότιτλος του & quotThe ειδικευμένος βοηθός & quot;

Σύγκριση και αντιπαράθεση θεωριών Freud και Eriksons

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Αυτή η εργασία διερευνά τα τρία πρώτα στάδια της Θεωρίας του Σίγκμουντ Φρόιντ για την osυχοκοινωνική Ανάπτυξη και της Psychυχοκοινωνικής Ανάπτυξης του Έρικ Έρικσον, δίπλα -δίπλα. Σε κάθε συγκριτικό στάδιο, δίνεται μια σύντομη περιγραφή της έκδοσης του Έρικσον και στη συνέχεια μια σύντομη περιγραφή της έκδοσης του Φρόιντ. Αφού περιγράψουμε και τις δύο προοπτικές για κάθε στάδιο ανάπτυξης, γίνονται συγκρίσεις και εμφανίζονται συνδέσεις με τυχόν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των δύο θεωριών. Μια περιγραφή εξηγεί.

Οι φρίδες του Σίγκμουντ επηρέασαν στον τομέα την ψυχολογία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο Σίγκμουντ Φρόιντ γεννήθηκε στις 6 Μαΐου 1856 στο Φρίμπεργκ της Μοραβίας. Σήμερα η σημερινή περιοχή είναι η Τσεχία. Οι γονείς του Sigmund Freud είναι ο Jacob και η Amalia Freud. Ο Σίγκμουντ μεγάλωσε σε εβραϊκή οικογένεια. Ο Σίγκμουντ Φρόιντ έχει ασκήσει καταπληκτική επιρροή στο pshche. Ο Σίγκμουντ προώθησε τη μελέτη του νου και πώς λειτουργεί. Με τις μελέτες, οι άνθρωποι γνώριζαν πώς ο εγκέφαλος επηρέασε το δικό μας.

Απογραφή αυτοαντίληψης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Το Belbin Self Perception Inventory (SPI), που αναπτύχθηκε από τον Δρ Meredith Belbin, είναι μια αυτοαξιολόγηση που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν τον ρόλο και τη συμπεριφορά τους σε ένα περιβάλλον ομάδας. Αυτό το καθιστά ένα τεστ συμπεριφοράς και όχι προσωπικότητα. Το SPI έχει αρκετές δηλώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά ενός ατόμου σε μια ομάδα, στις οποίες μοιράζετε πόντους ανάλογα με το πόσο καλά σας περιγράφουν. Με τη μεταφορά αυτών.

Δοκίμιο Effeυχολογίας για τις Επιδράσεις του Περισπασμού

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Για να διατηρήσει κανείς τη βραχυπρόθεσμη μνήμη πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει και να αγνοεί τους περισπασμούς. Αναφερόμενη σε ορισμένα στοιχεία προηγούμενων μελετών και προσεγγίζοντας μια διαφορετική προοπτική, αυτή η έκθεση είχε ως στόχο να διερευνήσει την ανάκληση μνήμης υπό διαφορετικά επίπεδα απόσπασης της προσοχής και t εάν η συνάφεια των λέξεων επηρεάζει τον αριθμό των στοιχείων που πρέπει να ανακληθούν. 40 συμμετέχοντες, 20 άνδρες και 20 γυναίκες εξετάστηκαν και τι ήταν.

Η αποτελεσματικότητα των εικόνων και των λέξεων στην ανάκληση μνήμης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Περίληψη Αυτό το πείραμα σχεδιάστηκε για να διερευνήσει εάν οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να θυμούνται εικόνες ή λέξεις περισσότερο αφού τις δουν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Για τη διεξαγωγή αυτής της μελέτης, 52 άτομα με την ίδια ηλικία χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την ομάδα Α και την ομάδα Β. Κατά τη διάρκεια του τεστ, ζητήθηκε από την ομάδα Α να δει μια λίστα με 20 εικόνες, ενώ η άλλη ομάδα ήταν.

Δοκίμιο για την αυτογνωσία μεταξύ των ασθενών με σχιζοφρένεια

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Οι Bailey et.al., διεξήγαγαν μια μελέτη για να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ της έλλειψης επίγνωσης της ασθένειας και του αποτελέσματος ενός γνωστικού ελλείμματος που περιλαμβάνει προμετωπιαία εγκεφαλική δυσλειτουργία. Αυτή η μελέτη αποκαλύπτει επίσης ότι υπάρχει σχέση με διάφορους τομείς αυτογνωσίας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και άλλους συμμετέχοντες με σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Τα δείγματα ήταν εκατόν οκτώ ασθενείς με χρόνια σχιζοφρένεια και 21 ασθενείς με διπολική.

Εξωστρέφεια στο Ακαδημαϊκό Επίτευγμα σε Φοιτητές Πανεπιστημίου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Το Πανεπιστήμιο ευνοεί ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τόσο τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα όσο και τις προσωπικές εξελίξεις. Η εμπειρία κάθε ατόμου διαφέρει λόγω της επιλογής του να ασχοληθεί με ακαδημαϊκές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Καθώς οι ακαδημαϊκές εκδηλώσεις είναι ακόμα πιο σημαντικές σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, η επίτευξη αριστείας στους ακαδημαϊκούς θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για κάθε μαθητή. Η επιλογή της συμμετοχής και του βαθμού ακαδημαϊκής συμμετοχής μπορεί να εξαρτάται από την προσωπικότητα του ατόμου. Έτσι, η σχέση μεταξύ.

Θεωρίες σχετικά με τον σχηματισμό στάσης και το δοκίμιο ψυχολογίας λειτουργιών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Όσον αφορά την Allport, οι συμπεριφορές έχουν συχνά εμφανιστεί στην έρευνα και τη λογοτεχνία της ψυχολογίας, από τις οποίες προκύπτουν διαφορετικές θεωρίες ως προς τον σχηματισμό και τη λειτουργία τους (Katz, 1960). Παρά τις διαφορετικές ιδέες για την προέλευση και τους μηχανισμούς σχηματισμού τους, πολλές θεωρίες είναι παρόμοιες στην έμφαση που τους δίνουν στις συμπάθειες και τις αντιπάθειες ή τις προτιμήσεις για τη διαμόρφωση ενός ορισμού των στάσεων (Bem, 1970 Fishbein & amp Azjen, 1975). Στο βαθμό που.

Μελέτη περίπτωσης σχετικά με τη συζήτηση για τη φύση έναντι της καλλιέργειας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η ανάπτυξη ενός παιδιού επηρεάζεται από τη γενετική ή η πλειοψηφία της επιρροής μπορεί να βρεθεί στο περιβάλλον του παιδιού; Η συζήτηση για τη φύση έναντι της καλλιέργειας ήταν στην πρώτη γραμμή της ψυχολογίας για πολλές δεκαετίες. Ο σκοπός αυτού του δοκίμιου είναι να προσπαθήσει να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση χρησιμοποιώντας τη μελέτη περίπτωσης του Τζίνι. Το δοκίμιο θα εξετάσει επίσης μερικούς από τους ρόλους που θα έκανε μια διεπιστημονική ομάδα.

Δοκίμιο για διάφορα στάδια της ατομικής ανάπτυξης της ψυχολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η ανάπτυξη ενός ατόμου υφίσταται διάφορα στάδια ανάπτυξης, τα οποία αλλάζουν και αντικαθιστούν το ένα το άλλο αντίστοιχα στη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη της ατομικής ψυχολογίας και της προσωπικότητας αποτελεί αντικείμενο θερμών συζητήσεων μεταξύ ειδικών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από αυτή την άποψη, η αναπτυξιακή θεωρία του Piaget έπαιξε εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση απόψεων των επιστημόνων και.

Επικοινωνήστε με την ειδική ομάδα μας για να συζητήσουμε αναλυτικά τις απαιτήσεις σας. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με κάθε τρόπο. Εάν δεν είστε σίγουροι για το τι ακριβώς χρειάζεστε, συμπληρώστε τη σύντομη φόρμα ερωτήσεων παρακάτω και θα σας απαντήσουμε με προσφορά το συντομότερο δυνατό.


Ποιες είναι οι παρατηρήσιμες διαφορές μεταξύ της & αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας και της ψυχοπάθειας; - Psychυχολογία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η θεραπεία με επίκεντρο το άτομο (αναφέρεται επίσης ως θεραπεία με επίκεντρο τον πελάτη ή Rogerian) είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που αναπτύχθηκε από τον ψυχολόγο Carl Rogers. Η Προσωποκεντρική Προσέγγιση που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1930 είναι μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές θεραπείας μέχρι σήμερα. Υπάρχουν τέσσερις βασικές έννοιες για την Προσωποκεντρική Προσέγγιση. Η πρώτη έννοια είναι η αυτοπραγμάτωση. Η αυτοπραγμάτωση είναι η τάση για ένα άτομο να φτάσει στο έπακρο τις δυνατότητές του.

Περιγράψτε και αξιολογήστε τη θεωρία των jungs σχετικά με τους τύπους προσωπικότητας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο Carl Jung είχε πολλές θεωρίες για το μυαλό και την ανθρωπότητα που έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως και προωθούνται από άλλους, συμπεριλαμβανομένων των ιδεών του σχετικά με τους τύπους προσωπικότητας. Αυτές οι ιδέες περιγράφονται στο έργο του Jung αλλά είναι πιο σαφώς προσβάσιμες από άλλες δευτερεύουσες πηγές. Ολοκληρωμένες πάρα πολλές από τις θεωρίες του Jung είναι η «αρχή των αντιθέτων». Δηλ. Κάθε σκέψη ή ιδιότητα που έχουμε, παράγει ή/και εξισορροπείται.

Πρέπει να απαγορευτεί το πιο βίαιο παιχνίδι Δοκίμιο ψυχολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η απαγόρευση και/ή ο περιορισμός της κίνησης των βιντεοπαιχνιδιών παίζεται στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, οι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέτασαν ένα ισχυρότερο σύστημα αξιολόγησης και πιθανή απαγόρευση ορισμένων βίαιων βιντεοπαιχνιδιών σε όλη την Ευρώπη (δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένα παιχνίδια, αλλά προβλήθηκαν αποσπάσματα από το σχεδόν τριών ετών Manhunt της Rockstar). Εντάξει, αυτό είναι αρκετά ακραίο, αλλά ένας προτεινόμενος νόμος της Πολιτείας της Νέας Υόρκης θα το απαγόρευε.

Ο κύριος στόχος και η εστίαση στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο κύριος στόχος της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας είναι να βοηθήσει τα άτομα να κατανοήσουν τα τρέχοντα προβλήματα και να δουν πώς το παρελθόν τους έχει/μπορεί/θα/έχει επηρεάσει την τρέχουσα κατάσταση που θα τους οδηγούσε στη συμβουλευτική. Η ψυχοδυναμική βλέπει το άτομο ως σύνολο ως νους, σώμα, ψυχή προκειμένου να αναγνωρίσει τις σχέσεις μεταξύ αυτών των διαστάσεων που αποτελούν το άτομο. Αυτές οι εσωτερικές σχέσεις είναι δυναμικές, αλλάζουν πάντα.

Αδελφικές σχέσεις και γονική σύγκρουση σε διαζευγμένες οικογένειες

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον για τις κοινωνικές σχέσεις έχει αυξηθεί, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων αδελφών. Πραγματοποιήθηκαν πολλές μελέτες που καλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι αδελφικές σχέσεις επηρεάζουν πτυχές της ζωής, συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών επιδόσεων και της αντιπαλότητας, και τις διαφορετικές πτυχές που το επηρέασαν, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών ηλικίας, φύλου και σειράς γέννησης. Σύμφωνα με τον Κοννίδη (1994), τα αδέλφια είναι έτοιμα να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον σε στιγμές ανάγκης. Όταν υπάρχει σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα ή.

Ανάπτυξη προσωπικότητας Κληρονομικότητα ή Περιβάλλον

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ποια, η κληρονομικότητα ή το περιβάλλον, παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας; Από πολλές αναγνώσεις και έκθεση στο θέμα της προσωπικότητας, είναι δίκαιο να πούμε ότι η προσωπικότητα είναι οι διαφορετικές συμπεριφορές ενός ατόμου που είναι μοναδικές από άλλα άτομα στον πληθυσμό. Ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας είναι ένα δήθεν σταθερό χαρακτηριστικό που προκαλεί ένα άτομο να συμπεριφέρεται παρόμοια σε διάφορες καταστάσεις. Οι θεωρίες χαρακτηριστικών είναι.

Δοκίμιο ylesυχολογίας Στυλ Προσάρτησης και Αποτελέσματα Ρομαντικής Σχέσης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Πολλοί ερευνητές έχουν δείξει μια σχέση μεταξύ των στυλ προσκόλλησης και των αποτελεσμάτων της ρομαντικής σχέσης. Τα στυλ προσκόλλησης αφορούν τη φροντίδα και το περιβάλλον των πρώιμων βρεφών γονέων, τα εσωτερικά μοντέλα εργασίας τους, τις πρώτες σχέσεις τους με συνομηλίκους ή φίλους και την ασφάλεια του δεσμού.Αυτά τα κύρια στυλ προσκόλλησης οδηγούν στο διαφορετικό χρονικό διάστημα της πρώτης σεξουαλικής επαφής, το οποίο αργότερα δείχνει συνδέσμους με την ικανοποίηση από τη σχέση, την ποιότητα των ρομαντικών σχέσεων, τη δημιουργία ένωσης και την.

Σχέδιο εργασίας και σχέση απόδοσης εργασίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Αυτή η μελέτη εφαρμόζει την έννοια της απόδοσης και της εργασιακής ικανοποίησης που βασίζεται στις πρώτες αρχές του σχεδιασμού της εργασίας για την επίλυση της αντίληψης των εργαζομένων για τη διατήρηση της εργασίας, χρησιμοποιώντας υπαλλήλους των ρυθμιστικών αρχών του δημόσιου τομέα του Πακιστάν για εξέταση. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η έρευνα και η πρακτική στον τομέα του σχεδιασμού θέσεων εργασίας κυριαρχούνται από δύο θεωρητικά πλαίσια, παρουσιάζοντας ισχυρή σύγκλιση ως προς τα χαρακτηριστικά των μεμονωμένων θέσεων εργασίας.

Η εξέλιξη και η προσαρμογή της νηπιοκτονίας και της αυτοκτονίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΖΩΗΣ Ο όρος «ιστορία ζωής» περιγράφει τη στρατηγική ενός οργανισμού να κατανέμει χρόνο και ενέργεια μεταξύ ανάπτυξης, αναπαραγωγής και επιβίωσης (Levin 2009 Bergon, Townsend and Harper 2008). Τα χαρακτηριστικά της ιστορίας ζωής συνθέτουν το ιστορικό ζωής ενός οργανισμού και περιλαμβάνουν πρότυπα ανάπτυξης, μέγεθος κατά τη γέννηση, μέγεθος και ηλικία στη σεξουαλική ωριμότητα, τον αριθμό, το μέγεθος και το φύλο των απογόνων, τη γονική μέριμνα και τη διάρκεια ζωής (Levin 2009.

Δοκίμιο για τρία είδη ψυχολογίας συναισθηματικής στέρησης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η Yuki αντιμετωπίζει δυσκολίες στη σχέση λόγω του σχήματος της Συναισθηματικής Στέρησης όπου αισθάνεται συναισθηματικά στερημένη, μοναχική, πικραμένη και καταθλιπτική. Οι πελάτες με τέτοιο σχήμα δεν έχουν αρκετή αγάπη και ζεστασιά ή βαθιά συναισθήματα. Δεν ζητούν από τους σημαντικούς άλλους αυτό που χρειάζονται συναισθηματικά, δεν εκφράζουν την επιθυμία για αγάπη ή παρηγοριά και δεν περιμένουν συναισθηματική υποστήριξη. Υπάρχουν τρία είδη Συναισθηματικής στέρησης. Στέρηση.

Πώς επηρεάζει η προσκόλληση στην πρώιμη παιδική ηλικία την ανάπτυξη του παιδιού

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

2- Περιγράψτε τρεις σημαντικές συνεισφορές του Freud στον τομέα της ανθρώπινης ανάπτυξης. Πώς επηρεάζει η προσκόλληση στην πρώιμη παιδική ηλικία την ανάπτυξη του παιδιού; Περιγράψτε τη σχέση μεταξύ ιδιοσυγκρασίας και γονικής μέριμνας. Ο Φρόιντ πρότεινε ότι η ανάπτυξη συμβαίνει μέσω μιας σειράς ψυχοσεξουαλικών σταδίων: Προφορικό στάδιο (πρώτοι 18 μήνες ζωής): Η κύρια πηγή αλληλεπίδρασης του βρέφους συμβαίνει μέσω του στόματος. Το βρέφος λαμβάνει ευχαρίστηση από τη στοματική διέγερση μέσω του πιπιλίσματος. Ο .

Αποτελεσματικότητα Δοκίμιο Psychυχολογίας Θεραπείας Gestalt

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας Gestalt στην αυτογνωσία των ασθενών με σχιζοφρένεια εξετάστηκε μέσω οιονεί πειραματικού προκαταρκτικού τεστ με σχεδιασμό ομάδας ελέγχου. Στοχευμένα δείγματα 16 ασθενών με σχιζοφρένεια που είχαν χαμηλή αυτογνωσία κατατάχθηκαν τυχαία σε πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου για τη μελέτη. Η θεραπεία με gestalt παρεμβαίνει στους ασθενείς με σχιζοφρένεια. Χρησιμοποιήθηκε κλίμακα αυτογνωσίας κατάστασης για να εκτιμηθεί το επίπεδο αυτογνωσίας.

Προοπτικές Ανθρώπινης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο σκοπός αυτού του δοκίμιου είναι να συγκρίνει και να αντιπαραβάλλει δύο ανταγωνιστικές ψυχολογικές θεωρίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς και να εστιάσει σε τουλάχιστον ένα στάδιο της ανθρώπινης ανάπτυξης. Ο τομέας της ανθρώπινης ανάπτυξης που θα εξερευνήσει αυτό το δοκίμιο είναι η νεαρή ενηλικίωση. Οι δύο ανταγωνιστικές θεωρίες θα είναι το «Οκτώ στάδια της ανθρώπινης ανάπτυξης» του Erik Erikson και η «Ανθρωπιστική θεωρία της αυτοπραγμάτωσης» του Abraham Maslow. Erikson «Οκτώ στάδια της ανθρώπινης ανάπτυξης».

Δοκίμιο για την ανάπτυξη της παιδικής ηλικίας και την ανατροφή του παιδιού

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Υπάρχουν πολλές και ποικίλες μέθοδοι ανατροφής παιδιών που χρησιμοποιούνται, αυτές βασίζονται στον πολιτισμό και την παράδοση. Ωστόσο, η ιδέα της σωματικής τιμωρίας ως μεθόδου διεκδίκησης της εξουσίας των γονέων στο παιδί έχει απαξιωθεί σε πολλές χώρες και άλλες μέθοδοι έχουν υποστηριχθεί ως ηθικά ορθές και πιο αποτελεσματικές μακροπρόθεσμα. Συζητήστε για την προσοχή στα διαφορετικά στυλ ανατροφής των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων.

Η επίδραση της ομαδικής εργασίας στο δοκίμιο ψυχολογίας ικανοποίησης από την εργασία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Σε αυτήν την ενότητα πρώτα, αναφέρονται διαφορετικοί ορισμοί της ομάδας. Δεύτερον, με τον όρο & quotgroup & quot & & quotteam & quot εναλλάσσονται και συζητούνται οι διαφορετικές απόψεις. Η εργασιακή ικανοποίηση και οι κύριοι παράγοντες ικανοποίησης από την εργασία για τα μέλη της ομάδας αναφέρονται τρίτα. Τέλος, εξετάζονται δύο βασικές θεωρίες για αυτό το ερευνητικό έργο Η θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg και η κριτική ανάλυσή του και ο ατομικισμός-συλλογικότητα του Hofstede και η κριτική του ανάλυση. 2.1. Το

Έρευνα για την προσωποκεντρική θεραπεία εκφραστικών τεχνών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η τέχνη χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια ως μέσο επικοινωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Έντουαρντς (2004), μέχρι τη δεκαετία του 1940 η τέχνη, η ψυχιατρική και η ψυχανάλυση συνδυάστηκαν με ποικίλους τρόπους για να παράσχουν τις συνθήκες από τις οποίες προέκυψε το επάγγελμα της εικαστικής θεραπείας (19). Η θεραπεία τέχνης είναι μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα ατόμων ή ομάδων. Το

Δοκίμιο στερεότυπων για την ψυχολογία του τουρισμού

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η εργασιακή εμπειρία του συγγραφέα είναι στον κλάδο των υπηρεσιών, ενώ ένα προπτυχιακό δίπλωμα στη διαχείριση του τουρισμού ενίσχυσε το ενδιαφέρον του για αυτό το θέμα ακόμη περισσότερο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ψυχολογική πλευρά των επισκεπτών και των πελατών και η επίδραση στη λειτουργία μιας εταιρείας ή προορισμού. Η πολυπλοκότητα μεταξύ ενσώματων περιουσιακών στοιχείων και μη υλικών οφελών οδήγησε τον ερευνητή να διερευνήσει σε βάθος γιατί οι τουρίστες επιλέγουν έναν συγκεκριμένο προορισμό έναν άλλον. Το

Διαφορά μεταξύ των φύλων και της εκτίμησης IQ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Αυτή η μελέτη διερευνά τους διαφορετικούς τύπους εκτίμησης IQ που θα δώσουν οι άνθρωποι στον εαυτό τους, καθώς και στον πατέρα και τη μητέρα τους. Σύμφωνα με (Hogan, 1978, Higgin, 1987) ανακάλυψαν ότι όταν ζητείται από τους ανθρώπους να εκτιμήσουν το δικό τους δείκτη νοημοσύνης και τη μητέρα και τον πατέρα τους, υπάρχουν αξιόπιστες διαφορές στην εκτίμηση. Furnham and Fong Furnham & amp Rawles, 1999 έχουν εξετάσει ιδιαίτερα τη διαπολιτισμική.

Δοκίμιο για τη σημασία του οράματος στην ψυχολογία του ελέγχου κινητήρα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσο χρησιμοποιούμε το όραμά μας για κάτι περισσότερο από την πραγματική όραση. Αρκετές δικές μας προσωπικές εμπειρίες καθώς και ερευνητικά στοιχεία μας λένε ότι η όραση όχι μόνο παίζει καθοριστικό ρόλο στο να επιτρέψει σε ένα άτομο να δει το περιβάλλον, αλλά γίνεται και το πιο εξαρτημένο από το αισθητηριακό σύστημα (Bear et al., 2001). Από τη βασική ανατομία του οφθαλμού,.

Ημιδομημένες Συνεντεύξεις με Ινδοί Δοκίμιο Indianυχολογίας Ινδιάνων Φοιτητών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Εισαγωγή Το προηγούμενο κεφάλαιο επικεντρώθηκε στη διεθνή τριτοβάθμια εκπαίδευση, την κατανόηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των Ινδιάνων φοιτητών και τις στρατηγικές μάρκετινγκ για να καταστήσει περαιτέρω δυνατό το UoP να κατανοήσει καλύτερα την ινδική αγορά. Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση της μεθοδολογίας που υιοθετήθηκε με σκοπό την εξέταση των ερευνητικών στόχων, τη μέθοδο ανάλυσης που εφαρμόστηκε για αυτήν την έρευνα, το σκεπτικό της μεθόδου συλλογής δεδομένων, τις τεχνικές που υιοθετήθηκαν για την ανάλυση των δεδομένων, την εγκυρότητα.

Δοκίμιο ρομαντικής σχέσης και ψυχολογίας νέων ενηλίκων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η ρομαντική σχέση μπορεί να χαρακτηριστεί από μια ελεύθερη βούληση μεταξύ δύο ατόμων να αλληλεπιδρούν και να συσχετίζονται μαζί με ειδική σύνδεση το ένα με το άλλο. Οι ρομαντικές σχέσεις μεταξύ δύο ατόμων είναι προσωπική επιλογή, επομένως η σχέση θα μπορούσε να είναι αδύναμη. Ένα κύριο συστατικό της πτώσης στη σχέση μπορεί να προσδιοριστεί ως έλξη μεταξύ δύο ατόμων που δεν είναι απαραίτητα πάντα, εκτός από έντονη και παθιασμένη φύση. Το

Πραγματοποίηση πειράματος επίδρασης stroop

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Έχει προταθεί ότι είναι δύσκολο να ελεγχθούν οι αυτόματες διαδικασίες καθώς αυτές εκτελέστηκαν ασυνείδητα. Αυτό σήμαινε ότι θα μπορούσαν να επεμβαίνουν σε άλλες εργασίες. Το εφέ Stroop εξέτασε πώς η αυτόματη επεξεργασία θα παρεμβαίνει στην αναγνώριση χρώματος. Ανακαλύφθηκε ότι ο προσδιορισμός του χρώματος μελάνης έγινε πιο δύσκολος όταν κοιτάζουμε μια λίστα λέξεων που σχετίζονται με το χρώμα παρά όταν κοιτάμε λέξεις ουδέτερες.

Θεωρίες Έχουν Σημασία για το Δοκίμιο Συμβουλευτικής Psychυχολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Οι θεωρίες είναι σημαντικές για τη συμβουλευτική καθώς αποτελούν το θεμέλιο μιας αποτελεσματικής συμβουλευτικής. Σε ένα άρθρο με τίτλο Θεωρίες συμβουλευτικής: Γιατί είναι σημαντικές. αναδεικνύει τον έξι σκοπό της θεωρίας στη συμβουλευτική των Boy and Pine (1983). Πρώτα και κύρια θεωρίες στη συμβουλευτική διευκολύνει τους συμβούλους να ανακαλύψουν συνδέσεις και το κοινό μεταξύ της ποικιλίας της ύπαρξης. Δεύτερον, βοηθά τους συμβούλους να εξετάσουν τους τομείς που μπορούν.

Επιδράσεις της στάσης των μαθητών στις επιδόσεις τους

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Σε μια αναπτυσσόμενη χώρα όπως το Πακιστάν, η εκπαίδευση θεωρείται ο πιο σημαντικός παράγοντας για την πρόοδο ενός έθνους. Ο ρόλος των μαθητών στην ανάπτυξη μιας χώρας είναι τεράστιος. Δεν μπορείτε να περιμένετε ότι μια χώρα θα αναπτυχθεί αν δεν έχει εγγράμματους ανθρώπους. Αυτοί οι μαθητές που σπουδάζουν θα εργάζονταν αύριο. Θα εργάζονταν για τον δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα κλπ. Αυτοί οι μαθητές, αν έχουν καλή επίδοση, μπορούν να υπηρετήσουν.

Ένα αντανακλαστικό χαρτί για τη διπολική διαταραχή

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η διπολική είναι μια κατάσταση γνωστή ως μανιοκαταθλιπτική διαταραχή, η οποία αναφέρεται ως διπολική ή μανιοκατάθλιψη, μια ψυχιατρική διάγνωση που περιγράφει μια κατηγορία διαταραχών της διάθεσης που ορίζονται από την παρουσία ενός ή περισσότερων μη φυσιολογικών επεισοδίων. Υπολογίζεται ότι το 15-20% των ασθενών που πάσχουν από διπολική διαταραχή και δεν λαμβάνουν ιατρική φροντίδα αυτοκτονούν. Η διπολική διαταραχή είναι μια πολύ επικίνδυνη ασθένεια που συχνά δεν φαίνεται. Το

Δοκίμιο Stυχολογίας Stress And Well Being

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Οι άνθρωποι ενεργούν με διαφορετικούς τρόπους σε αγχωτικές καταστάσεις, άλλοι μπορούν να αντιμετωπίσουν την αγχωτική κατάσταση και άλλοι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. Οι άνθρωποι είναι περισσότερο αγχωμένοι σήμερα παρά στο παρελθόν. Έγιναν έρευνες για τη μέτρηση και τη διαχείριση του άγχους. Για τη μέτρηση του στρες, οι έρευνες χρησιμοποίησαν δύο τύπους. Η μία ήταν η κλίμακα αξιολόγησης κοινωνικής προσαρμογής ή SRRS. Αυτό το μέτρο του άγχους ήταν «παρανοημένο» από τους Holmes και Rahe το 1960. Τους.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ποιοτικών και ποσοτικών διαδικασιών Δοκίμιο ψυχολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Οι μέθοδοι έρευνας είναι «ετικέτες» για τη συλλογή δεδομένων & quot; (Harding, 1986) και γενικά διχοτομούνται είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά. Έχει υποστηριχθεί ότι η μεθοδολογία έχει φύλο (Oakley, 1998), με τις ποσοτικές μεθόδους να συνδέονται παραδοσιακά με λέξεις όπως θετικισμός, επιστημονική, αντικειμενικότητα, στατιστικές και αρρενωπότητα. Αντίθετα, οι ποιοτικές μέθοδοι έχουν γενικά συνδεθεί με ερμηνευτική, μη επιστημονική, υποκειμενικότητα και θηλυκότητα. Ποσοτικές Τεχνικές και Διαδικασίες Έρευνας Ποιοτική ανάλυση.

Δοκίμιο The Nature Of Bipolar Disorder Psychology

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Αυτή η εργασία θα μελετήσει τη φύση της διπολικής διαταραχής και τις επιπτώσεις που έχει στις οικογένειες. Αυτή η εργασία θα αναθεωρήσει επίσης τον κλινικό ορισμό της διπολικής διαταραχής καθώς και τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους όρους που ορίζουν ακραίες μεταβολές της προσωπικότητας που αλλάζουν την ικανότητα κάποιου να αντιμετωπίσει τους καθημερινούς στρεσογόνους παράγοντες της ζωής. Η εργασία θα συζητήσει επίσης πώς τα μέλη της οικογένειας είναι σε θέση να αντιδράσουν αποτελεσματικά σε μια οικογένεια.

Δοκίμιο για την κατανόηση του άγχους και της απογοήτευσης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Το άγχος σήμερα είναι ένα αναπόφευκτο μέρος της σύγχρονης ζωής. Είναι μια ψυχολογική και φυσιολογική αντίδραση που συμβαίνει όταν υπάρχει μια αντιληπτή ανισορροπία από ένα άτομο μεταξύ των προσδοκιών από αυτόν και των δυνατοτήτων του. Το άγχος δεν μπορεί να οριστεί με κανέναν τρόπο. Το άγχος ενός ατόμου μπορεί να είναι πρόκληση ενός άλλου. Η λέξη άγχος προέρχεται από τη γαλλική λέξη & quotestrece & quot που σημαίνει στενότητα και περιορισμός.

Ανάπτυξη σχεδίου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Εξηγήστε και αναλύστε κριτικά τα στάδια ανάπτυξης της σχεδίασης όπως περιγράφονται από τους Luquet και Piaget. Ο Luquet ήταν ένας από τους πρώτους που άρχισε να ερευνά την ανάπτυξη του σχεδίου χρησιμοποιώντας μια θεωρία γνωστικής ανάπτυξης και κυκλοφόρησε ένα βιβλίο στα γαλλικά το 1927. Περιέγραψε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης της σχεδίασης από τα οποία θα περάσει ένα παιδί. Ο Luquet σκέφτηκε ότι μετά από μια περίοδο.

Εισαγωγή στην προσωπικότητα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο ενεργεί και αλληλεπιδρά είναι μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς του. Η προσωπικότητα επηρεάζεται από κληρονομικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Ανεξάρτητα από το πώς ορίζεται, ωστόσο, οι ψυχολόγοι γενικά αποδέχονται ορισμένες αρχές: Η προσωπικότητα είναι ένα οργανωμένο σύνολο διαφορετικά, το άτομο δεν θα είχε κανένα νόημα. Η προσωπικότητα φαίνεται να είναι οργανωμένη σε πρότυπα που είναι σε κάποιο βαθμό παρατηρήσιμα και μετρήσιμα. Αν και η προσωπικότητα έχει α.

Μηχανισμοί στρες και οι αντιδράσεις μας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Τα σώματά μας είναι μια καταπληκτική κοινότητα κυττάρων που λειτουργούν και επικοινωνούν μέσω του εγκεφάλου μέσω του νευρικού συστήματος σε ένα μηχανιστικό σύστημα που είναι ενσωματωμένο στο μυαλό. Για αιώνες η επιστήμη έχει κατευθύνει την υγεία προς ένα μηχανιστικό μοντέλο υγείας λόγω του διαχωρισμού του Ντεκάρτ από το μυαλό και το σώμα. Σήμερα όλο και περισσότερη έρευνα με τη βοήθεια του κλάδου της ologyυχολογίας δέχεται πλέον ένα ολοκληρωμένο σύστημα.

Psychυχολογική Χειρισμός Διαφορετικές Τεχνικές Δοκίμιο ologyυχολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η ψυχολογική χειραγώγηση μοιάζει με το πλύσιμο εγκεφάλου διότι φθείρει την αυτοπεποίθηση του θύματος, την αίσθηση της αξίας του εαυτού του, την εμπιστοσύνη στις δικές του αντιλήψεις και την αυτοαντίληψη. Με όποιον τρόπο κι αν γίνει, τα αποτελέσματα θα είναι αρκετά παρόμοια. Τελικά, ο αποδέκτης της κακοποίησης χάνει κάθε αίσθηση του εαυτού του και τα τελευταία εναπομείναντα απομεινάρια προσωπικής αξίας. Η ψυχολογική χειραγώγηση φτάνει στον πυρήνα του ατόμου. Κόβει ουλές.

Μελέτη περίπτωσης: Θεραπευτικές μέθοδοι

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Περιγράφονται και αξιολογούνται τρεις τύποι συμβουλευτικών προσεγγίσεων και τεχνικών παρέμβασης. Οι τρεις προσεγγίσεις είναι, προσέγγιση με επίκεντρο το άτομο, γνωστική συμπεριφορική προσέγγιση και φεμινιστική προσέγγιση. Η προσωποκεντρική προσέγγιση αναπτύχθηκε από τον Αμερικανό ψυχολόγο Carl Rogers τη δεκαετία 1940-1950 (Rogers 1942, Rogers 1951) και αυτή η προσέγγιση, γνωστή και ως πελατοκεντρική ή μη κατευθυντική προσέγγιση, συνεχίζει να χρησιμοποιείται ευρέως μέχρι σήμερα Ε Ως το όνομα του.

Συμπτώματα σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ιστορικό: Στην ταινία Shine, ο πρωταγωνιστής David Helfgott είναι ένα αυθεντικό παράδειγμα κάποιου που πάσχει από σχιζοσυναισθηματική διαταραχή. Από την αρχή της ταινίας είμαστε σε θέση να δούμε την ακρίβεια αυτής της διάγνωσης μέσω της παιδικής ανατροφής του Ντέιβιντ και της σχέσης του με τον βίαιο πατέρα του. Αυτό θα εξεταστεί περαιτέρω σε όλη αυτή την εργασία και θα αναφερθούν επαρκή παραδείγματα για να καταδειχθεί περαιτέρω η ακρίβεια του.

Προηγούμενη γνώση για το φαινόμενο της ψευδούς μνήμης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Σημασιολογικός τύπος - ψευδείς μνήμες που βασίζονται σε λέξεις, είναι ένας τύπος ψευδούς μνήμης που συνήθως προκύπτουν από το ευρέως γνωστό πρότυπο DRM. Η κλασική διαδικασία του παραδείγματος DRM περιλαμβάνει τους συμμετέχοντες να μελετούν μια επιλογή καταλόγων, στους οποίους κάθε λίστα αποτελείται από συνεργάτες μιας μη μελετημένης κριτικής λέξης (κριτικό δέλεαρ). Μετά από παρουσιάσεις κάθε λίστας, οι συμμετέχοντες καλούνται να ανακαλέσουν κάθε λίστα και στη συνέχεια.

Δοκίμιο The Nature Of Prejudice Psychology

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, η προκατάληψη έχει ομαλοποιηθεί και έχει συγχρονιστεί στην καθημερινή μας ζωή λόγω των προσπαθειών των αρχών να εναρμονίσουν τους ανθρώπους μαζί. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο καθένας προέρχεται από ένα πολύ διαφορετικό και διαφορετικό υπόβαθρο και οικογενειακές καταστάσεις, είναι πιθανό να υπάρχουν παρερμηνείες και υποθέσεις που κάνουμε σε καθημερινή βάση, οι οποίες είναι κάπως στραβές προς ή ενάντια σε διαφορετική ομάδα. Και .

Η θεωρία του Piagets υποτίμησε τις γνωστικές ικανότητες των παιδιών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο Piaget πίστευε στη γνωστική ανάπτυξη και ότι εμπλέκονται τρεις αρχές. Διαμονή, η οποία είναι η διαδικασία προσαρμογής γνωστικών σχημάτων (ένας δομημένος ή οργανωμένος τρόπος κατανόησης εμπειριών, αυτό αλλάζει καθώς μεγαλώνετε) για να βλέπετε τον κόσμο. Η δεύτερη αφομοίωση, είναι η διαδικασία ερμηνείας εμπειριών όταν χρησιμοποιούμε τρέχοντα σχήματα για να δημιουργήσουμε νέα. Το τελευταίο είναι η ισορροπία. Αυτό είναι όταν περνάτε.

Η εγκυρότητα είναι σημαντική για την ερευνητική διαδικασία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Οι Sim και Wright, (2000: 125) δήλωσαν ότι, Η εγκυρότητα σχετίζεται με την αλήθεια των δεδομένων και απαιτεί ανεξάρτητη γνώση της πραγματικής φύσης ή του μεγέθους της οντότητας. Οι επιστήμονες της κλινικής έρευνας γνωρίζουν πολύ την ανάγκη εγκυρότητας στην έρευνά τους. Η επικύρωση της θεραπείας είναι σημαντική για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας μιας θεραπείας καθώς και της αποτελεσματικότητας και της παρεχόμενης θεραπείας και του αποτελέσματος της. Μαθαίνεται ότι.

Αντιθετική Διαταραχή Διαταραχής/ Διαταραχή Άγχους Διαχωρισμού

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Έχω επιλέξει αυτό το θέμα για να καταλάβω καλύτερα τον θετό μου γιο που εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του σε ηλικία τεσσάρων ετών. Τώρα που είναι εννέα ετών, εγώ, που ήμουν ο κύριος φροντιστής του τα τελευταία πέντε χρόνια, επίσης τον εγκαταλείπω λόγω διαζυγίου. Η σημασία της έρευνας είναι να αναζητήσουμε μια καλύτερη κατανόηση του τι προκαλεί τη Διαταραχή του Αντιθετικού Παραφρονητικού, και αν το κάνουμε.

Μια μελέτη για τη διαταραχή της αντιδραστικής προσκόλλησης στα παιδιά

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η διαταραχή αντιδραστικής προσκόλλησης μπορεί να οριστεί ως μια διαταραχή που προκαλείται από την απουσία προσκόλλησης σε οποιονδήποτε φροντιστή σε μικρή ηλικία και έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του παιδιού να δημιουργήσει μια στοργική σχέση με τους άλλους. Συζητήθηκε για πρώτη φορά στην τρίτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Mυχικών Διαταραχών και λόγω της καινοτομίας του υπάρχουν ποικίλα στερεότυπα και λανθασμένες εκτιμήσεις.

Μελέτη περίπτωσης Ανθρώπινης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης: Chris

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Αυτή η έκθεση θα επικεντρωθεί στη μελέτη περίπτωσης του Chris (παράρτημα Ι) στην οποία θα εφαρμόσω την κατανόησή μου για τις ψυχολογικές προοπτικές της ανθρώπινης ανάπτυξης και ανάπτυξης, επικεντρώνοντας την προσοχή μου στην κατανόηση των ψυχολογικών θεωριών της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Erik Erikson osυχοκοινωνικά Στάδια (1902 - 1994) Ο Erik Erikson ανέπτυξε οκτώ στάδια στην ανάπτυξη της προσωπικότητας που καλύπτουν τη γέννηση στα επόμενα χρόνια. Ο Έρικσον πίστευε ότι τα εσωτερικά ένστικτα ενός ατόμου αλληλεπιδρούν με το εξωτερικό.

Μελέτη για τη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο σκοπός αυτού του εργαστηρίου ήταν να καθορίσει τη συνοχή εντός και μεταξύ ομάδων. Ένα δείγμα ερωτηματολογίων συμπλήρωσε ερωτηματολόγια που βαθμολόγησαν την αντίληψή τους για τις σχέσεις τόσο εντός όσο και μεταξύ των εντός και εκτός ομάδων τους. Τα ερωτηματολόγια βαθμολόγησαν την αντίληψή τους σε κλίμακα 1-7 που αντιπροσωπεύει το επίπεδο συμφωνίας ή διαφωνίας τους με την ερώτηση του θέματος. Οι απαντήσεις υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση χρησιμοποιώντας SPSS και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν και ερμηνεύτηκαν. Το

Γενική θεωρία στελέχους

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο Agnew (2001) παρήγαγε τρεις διαφορετικές κατηγορίες στελεχών που έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν αρνητική αντίδραση. Αυτές οι κατηγορίες περιλαμβάνουν: το να βρίσκεσαι παρουσία αρνητικών ερεθισμάτων, να μην μπορείς να ξεπεράσεις μπλοκαρίσματα στόχων και την απώλεια θετικών ερεθισμάτων.Στο πλαίσιο της κατηγορίας του στελέχους που σχετίζεται με την παρουσία ενός αρνητικού ερεθίσματος, ένα αρνητικό ερέθισμα μπορεί να περιγραφεί ως οποιοδήποτε ερέθισμα.

Η διαφορά μεταξύ της ανθρώπινης ανάπτυξης και της ανθρώπινης ανάπτυξης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη των ανθρώπων, είναι πρώτα σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη λεπτή διαφορά που χωρίζει τους όρους ανθρώπινη ανάπτυξη και ανθρώπινη ανάπτυξη. Ενώ αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά για να συζητήσουν την ανθρώπινη λειτουργία, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτοί οι όροι δεν μετρώνται μέσω των ίδιων επιστημονικών διαδικασιών. Όταν συνδέονται με ανθρώπους-όντα, οι δύο δυναμικές διαδικασίες μετρώνται διαφορετικά,.

Η φεμινιστική θεραπεία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η κύρια έννοια της Φεμινιστικής Θεωρίας συζητά όλη την κοινωνία, όχι μόνο τις γυναίκες, με στόχο τη δημιουργία μιας δίκαιης και ισότιμης κοινωνίας απαλλαγμένης από σεξισμό, ρατσισμό και ετεροσεξισμό. Οι φεμινίστριες θεραπευτές πιστεύουν στην ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές θέσεις ενός ατόμου προκειμένου να κατανοηθεί αυτό το άτομο. Στην κοινωνία δυστυχώς υπάρχουν πολλές προσδοκίες που σχετίζονται με το φύλο και είναι σημαντικό να είναι.

Influence Of The Peer Group On The Adolescent Psychology Essay

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο έφηβος είναι ένα στάδιο στο οποίο τα άτομα ενδιαφέρονται περισσότερο για το πώς φαίνονται στους άλλους ανθρώπους. Σύμφωνα με τον Erikson, κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης πρώιμης εφηβικής ανάπτυξης, οι νέοι αποκτούν αυτοπεποίθηση σε αντίθεση με την απιστία στον εαυτό τους και την αυτοσυνείδηση ​​(Susman, et al., 1992). Καθώς ο έφηβος αναπτύσσεται, αρχίζουν να πειραματίζονται τόσο σε εποικοδομητικές όσο και σε αρνητικές συμπεριφορές ταυτότητας. Είναι κατά την εφηβική φάση όπου οι συνομήλικοι.

Ανησυχίες Psychυχολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η ψυχολογία ασχολείται με την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Για να γίνει αυτό αποτελεσματικά, οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν μια ποικιλία από οπτικές γωνίες, ακόμη και όταν ερευνούν ένα μόνο θέμα. Αυτή η εργασία σκοπεύει να συζητήσει τον ισχυρισμό ότι «υπάρχουν πολλά να κερδίσετε με τη μελέτη ενός θέματος στην ψυχολογία από περισσότερες από μία προοπτικές». Για να συζητηθεί αυτός ο ισχυρισμός, θα είναι απαραίτητο να δοθεί ορισμός.

Η επίδραση της διαφορετικότητας στις κύριες έννοιες ssυχολογία Δοκίμιο

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η ποικιλόμορφη φύση της ψυχολογίας είναι εμφανής στα 54 τμήματα της Αμερικανικής ologicalυχολογικής Εταιρείας, όπου το καθένα αφορά μια διαφορετική οπτική της ψυχολογίας και μια μοναδική πτυχή της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης (Plante, 2011). Η ψυχολογία διαπερνά και έχει ευρείες επιπτώσεις στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση καθώς και στις επιστήμες και άλλους κλάδους. Η ψυχολογική ποικιλομορφία επηρεάζει τις κύριες έννοιες και συμβάλλει σε μια μοναδική προοπτική της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Εν ολίγοις, .

Αναλύστε κριτικά το δοκίμιο της ψυχολογίας της κοινωνικής διείσδυσης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η θεωρία της κοινωνικής διείσδυσης προτάθηκε για πρώτη φορά από τους Altman και Taylor το 1973. Εκεί μετά αναπτύχθηκε περαιτέρω από τον Altman. Αυτή η θεωρία είναι μια γενική προσέγγιση στη διαπροσωπική έλξη που εξετάζει την ανάπτυξη μιας διαπροσωπικής σχέσης από τη γνωριμία έως τη στενή φιλία ως μια σταδιακή και συστηματική διαδικασία. Εξετάζει επίσης πώς η φιλία μετακινείται από περιφερειακά και επιφανειακά επίπεδα ανταλλαγής σε οικείους φίλους (Green.

Δοκίμιο σεξουαλικού σαδισμού και σεξουαλικών παραβατών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο σεξουαλικός σαδισμός είναι ένας τύπος παραφιλίας που μπορεί να περιλαμβάνει το να υποφέρεις ένα άτομο με κάποιον τρόπο που μπορεί να οδηγήσει ή όχι στον θάνατο. Διαφέρει από ακραίες μορφές βασανιστηρίων έως ήπιες. Μπορεί να είναι με έναν συναινετικό σύντροφο που είναι μαζοχιστής και επίσης τον τραυματισμό ενός μη συναινετικού ατόμου. Οι σεξουαλικοί σαδιστές έχουν συνήθως ψυχικές διαταραχές όπως ψυχοπάθεια και αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας.

Οι στάσεις καπνιστών και μη καπνιστών μεταξύ τους

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Τριάντα τρεις φοιτητές του Πανεπιστημίου του Λίμερικ κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια έρευνα σχετικά με σιωπηρές και ρητές στάσεις απέναντι στις κοινωνικές ταυτότητες που σχετίζονται με το κάπνισμα, για παράδειγμα καπνιστές και μη καπνιστές. Η Έμμεση Διαδικασία Σχεσιακής Αξιολόγησης (IRAP) συμπεριλήφθηκε σε αυτήν την έρευνα για να κατανοήσει τις σιωπηρές στάσεις ενός ατόμου. Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι συχνά αγνοούμε αυτές τις συμπεριφορές καθώς οι στρατηγικές αυτοπαρουσίας μεσολαβούν σιωπηρές στάσεις εάν είναι κοινωνικά ανεπιθύμητες. Το

Ιστορικό και προσωπική θεωρία της Συμβουλευτικής

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η συμβουλευτική ορίζεται ως μια σχετικά βραχυπρόθεσμη, διαπροσωπική και ενδοπροσωπική, βασισμένη στη θεωρία διαδικασία, κατά την οποία τα άτομα που θεωρούνται ότι λειτουργούν εντός «φυσιολογικού εύρους» βοηθούνται από συμβούλους για την επίλυση προβλημάτων ανάπτυξης και κατάστασης που σχετίζονται με το σχολείο, την ψυχική υγεία, γάμος, οικογενειακά ζητήματα, απασχόληση, γήρανση, αποκατάσταση, για να αναφέρουμε μερικά, σε ένα δομημένο περιβάλλον. Αυτά τα άτομα, τα οποία θεωρούνται «κολλημένα» και όχι «άρρωστα», αναζητούν ένα μέσο.

Δοκίμιο πλαστικότητας του εγκεφάλου στην πρώιμη παιδική ηλικία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η παιδική ηλικία λέγεται ότι είναι μια περίοδος ευδαιμονίας, αθωότητας, απορίας, περιέργειας, ενθουσιασμού, δέους, ελευθερίας και είναι ένα σχετικά πιο ευτυχισμένο μέρος της ζωής κάποιου. Είναι μια περίοδος τεράστιων ευκαιριών. Ο ρυθμός ανάπτυξης, τόσο πνευματικός όσο και σωματικός, επιταχύνεται πολύ σε αυτή τη φάση της ζωής. Μέσα σε διάστημα περίπου δύο έως τριών ετών, τα παιδιά περνούν από τη φλυαρία στη χρήση της επίσημης γλώσσας για επικοινωνία. Και .

Τρεις θεωρίες για την απόκτηση γλώσσας Psychυχολογία Δοκίμιο

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε ως φοιτητής λογοθεραπείας είναι η ιστορία των θεωριών απόκτησης γλώσσας. Αυτές οι θεωρίες αποτελούν το θεμέλιο της κοινής πρακτικής και έχουν ενημερώσει για την ανάπτυξη των θεραπειών που θα χρησιμοποιήσουμε ως λογοθεραπευτές. Αυτό το δοκίμιο θα συζητήσει και θα παρουσιάσει επιχειρήματα για τρεις θεωρίες απόκτησης: το μοντέλο συμπεριφοράς, το μοντέλο κοινωνικής αλληλεπίδρασης,.

Επιδράσεις Προτεραιότητας Επιλογής Καταναλωτή στη λήψη αποφάσεων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Όταν οι άνθρωποι κάνουν επιλογές, η προσοχή εστιάζεται σε μία επιλογή κάθε φορά και αυτό είναι πιο εμφανές στην επιλογή των καταναλωτών. Όταν οι άνθρωποι εισέρχονται σε ένα κατάστημα, η πρώτη τους επιλογή είναι πάντα μια γνωστή μάρκα που έχουν δειγματολογήσει, αξιολογήσει και αξιολογήσει ανάμεσα σε πολλά άλλα προϊόντα. Ακόμη και όταν παρουσιαστούν πολλές επιλογές σε μια σειρά, οι επιλογές θα αξιολογηθούν και θα γίνει μια επιλογή με στόχο την επιλογή του.

Δοκίμιο inυχολογίας Επιθετικής Συμπεριφοράς

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η συζήτηση σε αυτό το κεφάλαιο επικεντρώθηκε στη θεωρία που βασίζεται στο εννοιολογικό πλαίσιο και μελέτες που σχετίζονται με τις μεταβλητές που μελετώνται στην τρέχουσα μελέτη. Η συζήτηση σε αυτό το κεφάλαιο κάλυψε τα ακόλουθα στοιχεία: ορισμός της επιθετικότητας, θεωρητικές προσεγγίσεις στη μελέτη της ανάπτυξης επιθετικής συμπεριφοράς, συναισθηματική και συναισθηματική ρύθμιση, βία στα μέσα και γενικό επιθετικό μοντέλο (GAM) και προηγούμενες μελέτες σχετικά με τη σχέση μεταξύ συναισθηματικού.

Δοκίμιο Personalυχολογίας Προσωπικού Σχεδίου Διαχείρισης Άγχους

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Το άγχος είναι μέρος της ζωής του καθενός. Όλοι έχουμε βιώσει κάποια στιγμή μια πολύ αγχωτική κατάσταση και οι περισσότεροι από εμάς βιώνουμε άγχος σε κάποιο επίπεδο κάθε μέρα. Τα πράγματα που μας αγχώνουν - αποκαλούνται στρες - είναι διαφορετικά για όλους. Αλλά τελικά, υπάρχουν λίγοι εκλεκτοί που φαίνεται να έχουν αντίκτυπο σε όλους μας: σχολείο, εργασία, σχέσεις, χρήματα και.

Δοκίμιο ψυχολογίας για εικόνα σώματος και διατροφική συμπεριφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η σύνθετη σχέση μεταξύ της εικόνας του σώματος και της διατροφικής συμπεριφοράς έχει γίνει μια σημαντική έρευνα. Οι πρακτικές φαγητού ποικίλλουν σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει μια γρήγορη αλλαγή στον πολιτισμό λόγω των ταχύτερων μέσων επικοινωνίας. Αυτή η εξέλιξη της κουλτούρας έχει δημιουργήσει επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες κουλτούρες της Ασίας, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν. Μια ιδανική φιγούρα με επιπλέον κοκαλιάρικο και λιποβαρικό μοντέλο προκαλεί άγχος και ψυχολογική διαταραχή στη διατροφική συμπεριφορά και των δύο φύλων. Το

What Is A Learning Journal Psychology Essay

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ένα ημερολόγιο εκμάθησης είναι ένας τρόπος καταγραφής και καταγραφής των σκέψεων, των εντυπώσεων, των προβληματισμών, των ερωτήσεων και των προβληματισμών σας. Αυτό παρέχει ένα άτυπο αλλά εστιασμένο μέρος για να εκφράσετε ό, τι σας έρχεται στο μυαλό. Σκοπός του είναι να ενισχύσει περαιτέρω πληροφορίες για το πώς μαθαίνετε εμπειρίες μέσω της διαδικασίας γραφής και σκέψης για το πώς μαθαίνετε. Το ημερολόγιο εκμάθησης είναι προσωπικό και θα αντικατοπτρίζει τις εμπειρίες, τις προτιμήσεις και την προσωπικότητά σας. Γιατί .

Ψυχική διαταραχή DSM-IV

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Το DSM-IV είναι μια ταξινόμηση ψυχικών διαταραχών που αναπτύχθηκε για χρήση σε κλινικά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά περιβάλλοντα. & Quot; Αυτό που προσπαθεί να κάνει το DSM είναι να έχει συγκεκριμένα κριτήρια για συγκεκριμένες διαταραχές, αλλά ταυτόχρονα να μην έχει εγχειρίδιο να χρησιμοποιηθεί με τρόπο & quotcookbook & quot. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα διαγνωστικά κριτήρια στο DSM προορίζονται να χρησιμεύσουν ως κατευθυντήριες γραμμές ταυτόχρονα με την κλινική κρίση. Οπως και .

Δοκίμιο του Raymond Cattells Theories Of Intelligence Psychology

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο Raymond Bernard Cattell ήταν Βρετανός και Αμερικανός ψυχολόγος γνωστός για την εξερεύνηση τομέων όπως οι βασικές διαστάσεις της προσωπικότητας και της ιδιοσυγκρασίας, μια σειρά γνωστικών ικανοτήτων, οι κλινικές διαστάσεις της προσωπικότητας, τα πρότυπα της ομάδας και της κοινωνικής συμπεριφοράς και πολλά άλλα. Γεννήθηκε το 1905 στο Hilltop, μια μικρή πόλη κοντά στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Η οικογένειά του ασχολήθηκε με την εφεύρεση νέων τμημάτων κινητήρων, αυτοκινήτων και.

Milgrams And Gamsons Studies Of Obedience Psychology Essay

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Οι μελέτες Milgram και Gamson έχουν αναγνωριστεί ευρέως καθώς ήταν από τις πρώτες που βρήκαν εκπληκτικά αποτελέσματα. Τα πειράματα του Milgram καταδεικνύουν την υπακοή στην εξουσία, ενώ η μελέτη του Gamson, που αναφέρεται ως MHRC Encounter (με το MHRC να σημαίνει Manufacturer's Human Relations Consultants) δείχνει ανυπακοή στην εξουσία. Τα ευρήματα των δύο μελετών ήταν χρήσιμα από την άποψη του βαθμού στον οποίο τα άτομα υπακούουν στην εξουσία και.

The Principles And Panconceptions In Effective Interpersonal Communications ologyυχολογία Δοκίμιο

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Οι καλές διαπροσωπικές δεξιότητες, με τη βοήθεια των δεξιοτήτων επικοινωνίας και της συναισθηματικής νοημοσύνης, είναι ένα όπλο που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ ή κατά του μέλλοντος των νεόνυμφων. Η εκμάθηση της συμπεριφοράς κάποιου εξαρτάται, αποκλειστικά, από το επίπεδο αλληλεπίδρασης μεταξύ των μερών, με γνώμονα τις αρχές της επικοινωνίας. Το τελευταίο επηρεάζει την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων με βάση την αντιληπτή εμπιστοσύνη. Στη σύγχρονη κοινωνία, αντιμετωπίζουν τα οικογενειακά σωματεία, ειδικά οι γάμοι.

Ο ρόλος της αμυγδαλής στην εμπειρία του φόβου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Οι αμυγδαλές (από τα ελληνικά για «αμύγδαλο») είναι δύο ομάδες πυρήνων σε σχήμα αμυγδάλου που βρίσκονται βαθιά μέσα στους έσω κροταφικούς λοβούς του εγκεφάλου σε πολύπλοκα σπονδυλωτά, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, (βλέπε σχήμα 1 παρακάτω). Έρευνες έχουν δείξει ότι οι αμυγδαλές εκτελούν πρωταρχικό ρόλο στην επεξεργασία και τη μνήμη των συναισθηματικών αντιδράσεων και θεωρούνται μέρος του μεταιχμιακού συστήματος. [εικόνα] Εικόνα 1: Τοποθεσία της Αμυγδαλής. (Εικόνα .

Οικογενειακή και Νεανική Παραβατικότητα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η οικογένεια είναι το θεμέλιο της ανθρωπότητας. Τα παιδιά που απορρίπτονται από τους γονείς τους, που μεγαλώνουν σε σπίτια με σημαντικές συγκρούσεις ή που δεν εποπτεύονται επαρκώς, διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν παραβατικοί. Η εφηβεία είναι μια εποχή επέκτασης των τρωτών σημείων και των ευκαιριών που συνοδεύουν αυτήν, διευρύνει την κοινωνική και γεωγραφική έκθεση στη ζωή πέρα ​​από το σχολείο ή την οικογένεια. Η οικογένεια είναι από τις πιο επιδραστικές.

Οι βασικές παραδοχές του βιολογικού και του ψυχαναλυτικού

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η ψυχαναλυτική προοπτική προέκυψε από τις επόμενες ψυχαναλυτικές θεωρίες (1901, 1924 και 1940) μετά από δεκαετίες αλληλεπιδράσεων με πελάτες με τη χρήση μιας καινοτόμου διαδικασίας που αναπτύχθηκε από τον Sigmund Freud που απαιτούσε μακροχρόνιες λεκτικές αλληλεπιδράσεις με τους ασθενείς κατά τη διάρκεια των οποίων ο Freud ερευνούσε βαθιά στη ζωή τους. Με λίγα λόγια, η ψυχαναλυτική προοπτική έδειχνε να εξηγεί υπερβολικά την προσωπικότητα, τα κίνητρα και τις ψυχολογικές διαταραχές εστιάζοντας στην επίδραση της πρώιμης παιδικής ηλικίας.

Δοκίμιο σεξουαλικών διαφορών στην ψυχολογία του εγκεφάλου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Υπάρχει συνεχής συζήτηση και έρευνα σχετικά με τις διαφορές μεταξύ ανδρικού και γυναικείου εγκεφάλου από ατελείωτες έρευνες. Σύμφωνα με μερικές έρευνες (Leonard et al., 2009), δεν έχουν ερευνηθεί πολλά για να δείξουν μια διαφορά φύλου όσον αφορά τη συμπεριφορά. Ενώ πολλοί ή μερικοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι οι γυναίκες και οι άνδρες σκέφτονται και ενεργούν το ίδιο, στην πραγματικότητα υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ τους.

Χαρακτηριστικά μιας γνωσιακής συμπεριφορικής προσέγγισης στη συμβουλευτική

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Για να απαντήσω αποτελεσματικά σε αυτήν την ερώτηση, θα συζητήσω πρώτα τι είναι η θεραπεία γνωσιακής συμπεριφοράς και τα βασικά χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια, θα επεκτείνω μερικές άλλες προσεγγίσεις στη συμβουλευτική και θα εξηγήσω γιατί είναι διαφορετική. Η θεραπεία γνωσιακής συμπεριφοράς (CBT) μπορεί να σας βοηθήσει να αλλάξετε τον τρόπο σκέψης σας (& quotCognitive & quot) και αυτό που κάνετε (& quotBeviviour) & quot. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να σας βοηθήσουν να αισθανθείτε καλύτερα. Σε αντίθεση με ορισμένα από.

Θεωρία χαρακτηριστικών και προσωπική κατασκευή

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η ψυχολογική μελέτη των ατομικών διαφορών έχει παραδοσιακά τις ρίζες της στην κλινική, ψυχομετρική και πειραματική παράδοση (Butt, 2007). Η θεωρία των χαρακτηριστικών βασίζεται στην πειραματική προσέγγιση. Πιο πρόσφατα η φαινομενολογική προοπτική έχει προχωρήσει στη μελέτη των ατομικών διαφορών, όπως αποδεικνύεται από τη θεωρία της προσωπικής κατασκευής (PCT). Αυτό το δοκίμιο θα ξεκινήσει περιγράφοντας τη θεωρία χαρακτηριστικών και το PCT, τονίζοντας τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο προσεγγίσεων. Μια αξιολόγηση του.

Δοκίμιο Έρευνας Μνήμης και Γνωσιακής Psychυχολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο τομέας που μελετήθηκε σε αυτό το πείραμα είναι η γνωστική ψυχολογία, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αποκτούν διαδικασία και αποθηκεύουν πληροφορίες. Οι γνωστικές έρευνες έχουν πολυάριθμες πρακτικές εφαρμογές, όπως το πώς να αυξήσετε την ακρίβεια λήψης αποφάσεων και πώς να βελτιώσετε τη μνήμη και πώς να δομήσετε εκπαιδευτικά προγράμματα για να ενισχύσετε τη μάθηση. Το κύριο θέμα μελέτης γνωστικής ψυχολογίας είναι η αντίληψη, η γλώσσα, η προσοχή, η μνήμη, η επίλυση προβλημάτων, η ευφυής, η λήψη αποφάσεων και η κρίση (Robert, L. S.

Θεραπεία Δοκίμιο Treatmentυχολογίας Νόσου Αλτσχάιμερ και Άνοιας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η μουσικοθεραπεία ήταν μια ευρέως χρησιμοποιούμενη πηγή θεραπείας για πολλούς ασθενείς που πάσχουν από ψυχικές, σωματικές ή επικοινωνιακές διαταραχές καθώς και μαθησιακές δυσκολίες και διατροφικές διαταραχές. Αυτός ο τύπος θεραπείας χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους για την ανάπτυξη λεκτικής αλληλεπίδρασης, προσφέρει ευκαιρίες για τη δημιουργία θετικών αλλαγών στη διάθεση, τις συναισθηματικές καταστάσεις και την αύξηση της αυτοπεποίθησης και της επίγνωσης. Τέτοια αποτελέσματα είναι ζωτικής σημασίας για τη θεραπεία ψυχικών διαταραχών.

Ο αλκοολισμός από την άποψη της θεωρίας της κοινωνικής μάθησης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Το αλκοόλ μπορεί να εντοπιστεί ήδη από το 8000 π.Χ. όταν οι άνθρωποι της Μέσης Ανατολής δημιούργησαν ένα ποτό από μέλι και άγρια ​​μαγιά (Alcohol Facts, n.d.). Έκτοτε, χρησιμοποιείται σε θρησκευτικές τελετές όπως η κοινωνία, για ιατρικούς σκοπούς καθώς και κατά τη διάρκεια κοινωνικών εκδηλώσεων. Όταν ένα άτομο αρχίζει να κάνει κατάχρηση αλκοόλ πίνοντας μεγάλες ποσότητες ή/και καθημερινή κατανάλωση, μπορεί να οδηγήσει.

Κίνητρο στον αθλητισμό: Σχέσεις με συνομήλικους και γονείς

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Οι γονείς, οι φίλοι και η ομάδα συνομηλίκων είναι οι θεμελιώδεις συνεισφέροντες στα κίνητρα των νεαρών αθλητών, παρέχοντας μοναδικές επιρροές στην ψυχολογική τους ανάπτυξη (Brustad & amp Partridge, 2002 Sullivan, 1953). Οι Weinberg και Gould (2007) τονίζουν επίσης τη σημασία των φίλων και την ομάδα συνομηλίκων και τις επιπτώσεις που έχουν στο κίνητρο του παιδιού. Σύμφωνα με αυτούς, με την ένταξη να είναι το κύριο κίνητρο της αθλητικής συμμετοχής του παιδιού, οι θετικές σχέσεις με τους συνομηλίκους οδηγούν.

Εξετάζοντας την υπόθεση της θεωρίας του νου για τον αυτισμό

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η υπόθεση της Θεωρίας του Νου (TofM) για τον αυτισμό έχει διερευνηθεί εκτενώς τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτό το δοκίμιο θα αναθεωρήσει τη βιβλιογραφία που εξετάζει αυτή τη θεωρία, λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογικών και θεωρητικών προσεγγίσεων. Θα υποστηριχθεί ότι ενώ υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα της θεωρίας, η υπόθεση TofM δεν μπορεί να εξηγήσει τα μη κοινωνικά συμπτώματα της ASD και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει.

Δοκίμιο για τις στάσεις προς τη βοήθεια αναζήτησης συμπεριφοράς σε άτομα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Μια έρευνα ερωτηματολογίου διεξήχθη μεταξύ των συμμετεχόντων που επέλεξαν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Βικτώρια για να διαπιστώσουν εάν η στάση απέναντι στην αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας άλλαξε όταν επικεντρώθηκαν σε ορισμένες μεταβλητές κατάστασης. Οι 697 συμμετέχοντες σε αυτή τη μελέτη συμπλήρωσαν ο καθένας ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αξιολόγησε σε κλίμακα 3 βαθμών την τρέχουσα στάση τους απέναντι στην αναζήτηση επαγγελματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, εάν είχε επιτευχθεί βοήθεια και τις μελλοντικές τους προθέσεις στην αναζήτηση βοήθειας. Η μελέτη .

Έκθεση έρευνας για διαταραχές που σχετίζονται με ουσίες

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η χρήση ουσιών είναι ένας κοινός παράγοντας παγκοσμίως σε ολόκληρη την κοινωνική μας κοινωνία. Οι διαταραχές που σχετίζονται με την ουσία αυξάνονται επίσης λόγω των καταχραστών της. Στον σημερινό κόσμο είμαστε μάρτυρες χιλιάδων ανθρώπων που πεθαίνουν λόγω διαταραχών που σχετίζονται με την ουσία. Ρωτήστε οποιονδήποτε στη σημερινή κοινωνία εάν γνωρίζει κάποιον που έχει πεθάνει ή έχει υποστεί σοβαρά λόγω χρήσης ή κατάχρησης ουσιών. Στη συνέχεια, ρωτήστε τους αν.

Δοκίμιο για τις στάσεις προς τον τουρισμό και τη φιλοξενία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η εξήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι ένα πολύ δύσκολο και πολύπλοκο έργο. Αλλά η προσέγγισή του από διαφορετικά επίπεδα, όπως η στάση και οι παράγοντες αντίληψης του ατόμου και ούτω καθεξής, ρίχνει φως σε αυτήν την πολυπλοκότητα. Οι έννοιες που αναφέρονται σε συμπεριφορικές διαθέσεις, όπως η κοινωνική στάση και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες πρόβλεψης και εξήγησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Ajzen, 1998 Campbell, 1963 Sherman & amp Fazio, 1983). Το

Δοκίμιο iaυχολογίας Piagets And Vygotskys Theories

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Οι Jean Piaget και Lev Vygotsky θεωρούνται ως οι δύο από τους πιο σημαντικούς συντελεστές στην αναπτυξιακή ψυχολογία. Και οι δύο θεωρητικοί παρουσίασαν τη δική τους κονστρουκτιβιστική άποψη για την ανάπτυξη της παιδικής ηλικίας ο κονστρουκτιβισμός είναι μια θεωρία που εξηγεί ότι οι άνθρωποι οργανώνουν πληροφορίες με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες τους (Powell & amp Kalina, 2009). Ωστόσο, ενώ ο Piaget τόνισε τη σημασία της μάθησης των παιδιών αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον τους, ο Vygotsky πίστευε ότι τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το δικό τους.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Δοκίμιο Reυχολογίας Αποκατάστασης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η προτεινόμενη λογοτεχνική ανασκόπηση δημιουργεί ένα πλαίσιο αναφοράς για τη συγκεκριμένη μελέτη και εξετάζει μια σύνθεση λύσης και πιθανών εναλλακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση παραγόντων και άλλων ειδικών ζητημάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αποκατάστασης. Αυτή η επισκόπηση της έρευνας φιλοξενεί πολλές έννοιες όσον αφορά την αξιολόγηση της τροποποίησης της συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής, ψυχολογικής και βιολογικής ανάπτυξης ενός ατόμου που καθορίζει την ανάγκη για θεραπεία. Επιπλέον, η κριτική παρουσιάζει έναν συνδυασμό.

Δύο προσεγγίσεις στη συμβουλευτική ψυχολογία Δοκίμιο

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Σε αυτό το δοκίμιο, θα επιχειρήσω εν συντομία να συγκρίνω τις επιλεγμένες προσεγγίσεις, ψυχοδυναμικές και προσωπικές, με βάση τις βασικές έννοιες, τους στόχους, το στοιχείο της σχέσης στη θεραπεία, τις τεχνικές και την εφαρμογή. Το μεγαλύτερο μέρος θα αφεθεί στην εξέταση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών των προσεγγίσεων. Τέλος, θα δοθεί ένα συμπέρασμα στο τέλος συνοψίζοντας ολόκληρη τη συζήτηση. Όπως αναφέρεται, η ψυχοδυναμική.

Πότε τα παιδιά αναπτύσσουν μια θεωρία του νου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Το ενδιαφέρον για την κατανόηση του νου στα παιδιά μπορεί να καταγραφεί στην αρχική έρευνα του Piaget (Piaget, 1928). Ο όρος θεωρία του νου εισήχθη για πρώτη φορά στην ψυχολογία το 1978 από τους Premack και Woodruff όταν μελέτησαν αν οι χιμπατζήδες είχαν θεωρία του νου. Η θεωρία του νου χρησιμοποιείται για να περιγράψει πώς λαμβάνουμε υπόψη τα συναισθήματα, τις προσποιήσεις, τις επιθυμίες και τις πεποιθήσεις των άλλων όταν αλληλεπιδρούμε.

Επιπτώσεις της ύφεσης στην ευημερία των μαθητών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής ύφεσης, πολλοί άνθρωποι επηρεάζονται αρνητικά από την οικονομική πίεση που προκύπτει. Ο πρωταρχικός σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να προσδιορίσει εάν υπήρχε σχέση μεταξύ οικονομικής ανασφάλειας και μαθητών που ανέφεραν ψυχική ευεξία. Ένας δεύτερος στόχος ήταν να μάθει αν οι μαθητές που εργάζονται με μερική απασχόληση κατά τη διάρκεια του κολλεγίου έχουν υψηλότερο βαθμό στο GHQ από εκείνους που δεν το κάνουν. Το δείγμα αποτελείται από 100.

Πολιτισμική πρόκληση στον ορισμό της ανωμαλίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Οι ψυχολόγοι αντιμετωπίζουν συνήθως την πρόκληση να καθορίσουν γενικά τι είναι η ανωμαλία. Η πτυχή του πολιτισμικού σχετικισμού είναι το επιχείρημα ότι, οι πεποιθήσεις για την ανωμαλία διαφέρουν μεταξύ πολιτισμών και υπο-πολιτισμών. Μια απόλυτα αποδεκτή συμπεριφορά όπως γίνεται αντιληπτή σε ένα πολιτιστικό σχήμα μπορεί να θεωρηθεί ανώμαλη σε μια άλλη. Κάθε προσπάθεια καθορισμού της ανωμαλίας αντιμετωπίζει έναν ορισμένο βαθμό περιορισμού από τις πολιτισμικές παραλλαγές. Ως εκ τούτου, οι ψυχολόγοι μπορεί ποτέ.

Δοκίμιο για το τι προσπαθεί να κάνει το Dsm Doυχολογία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Το DSM-IV είναι μια ταξινόμηση ψυχικών διαταραχών που αναπτύχθηκε για χρήση σε κλινικά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά περιβάλλοντα. Αμερικανική Psychυχιατρική Ένωση, DSM-IV-TR, 2000 Αυτό που προσπαθεί να κάνει το DSM είναι να έχει συγκεκριμένα κριτήρια για συγκεκριμένες διαταραχές, αλλά ταυτόχρονα να μην χρησιμοποιείται το εγχειρίδιο με τρόπο μαγειρικής. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα διαγνωστικά κριτήρια στο DSM προορίζονται να χρησιμεύσουν ως οδηγίες ταυτόχρονα.

Σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και ψυχικής υγείας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η παχυσαρκία μπορεί να φαίνεται σαν να είναι μια επιλογή-μια επιλογή τρόπου ζωής που πολλοί έχουν επιλέξει. Πολλοί πιστεύουν ότι η παχυσαρκία είναι πραγματικά η υπερφαγία λόγω απληστίας και έλλειψης πειθαρχίας, αλλά αυτό συχνά δεν συμβαίνει. Η παχυσαρκία μπορεί να είναι μια παρενέργεια ενός προβλήματος ψυχικής υγείας που μπορεί περιστασιακά να είναι και η κύρια πηγή όλου του λίπους στην αρχή. Ας εμβαθύνουμε στα διάφορα.

The Need For Affiliation And Henry Murrays Theory

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η εκπαιδευτική κατάρτιση του Henry Murray ήταν κάθε άλλο παρά τυπική για εκείνη ενός καθηγητή ψυχολογίας που απέκτησε πτυχίο στην Ιστορία, μεταπτυχιακό στη βιολογία από το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια και διδακτορικό στη Βιοχημεία. Μετά την ανάγνωση αρκετών δημοσιευμένων έργων του Carl Jung και τη συνάντηση με τον θρυλικό Ελβετό ψυχίατρο, πείστηκε να σπουδάσει ψυχανάλυση. Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Δοκίμιο Αποτελεσματικότητας της Αυτοπαρακολούθησης Τεχνικής Psychυχολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο όρος αυτοεκτίμηση προέρχεται από μια ελληνική λέξη που σημαίνει ευλάβεια για τον εαυτό. Το μέρος της αυτοεκτίμησης αφορά τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις που διατηρούνται για τον εαυτό του. Η αυτοεκτίμηση αναφέρεται στον βαθμό εκτίμησης ή σεβασμού που έχουν τα άτομα για τον εαυτό τους και είναι ένα μέτρο αξίας που δίνουν στις ικανότητες και τις κρίσεις τους. Κανείς δεν γεννιέται με εικόνα για τον εαυτό του. Αυτοεκτίμηση .

Δοκίμιο The Respect Theories Of Motivation Psychology

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο όρος κίνητρο προέρχεται από τη λατινική λέξη movere, που σημαίνει να κινούμαι. Το κίνητρο αντιπροσωπεύει εκείνες τις ψυχολογικές διεργασίες που προκαλούν τη διέγερση, την κατεύθυνση και την επιμονή εθελοντικών ενεργειών που είναι προσανατολισμένες προς τον στόχο (Mitchell, 1982). Το κίνητρο όπως ορίζεται από τον Robbins (1993) είναι η ικανότητα να καταβάλλετε υψηλά επίπεδα προσπάθειας προς τους οργανωτικούς στόχους, που εξαρτώνται από την ικανότητα της προσπάθειας να ικανοποιήσει κάποιες ατομικές ανάγκες. Μια ανάγκη σε αυτό το πλαίσιο είναι.

Βασική φιλοσοφία του εξειδικευμένου μοντέλου βοηθού

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Στην πρώτη έκδοση του & quotThe Skilled Helper & quot, που δημοσιεύθηκε το 1975, ο Egan παρουσίασε ένα μοντέλο της διαδικασίας βοήθειας με στόχο & quotto να καθιερώσει μια τεχνολογία κατάρτισης που εφαρμόζεται στην εκπαίδευση βοηθών και στην ίδια τη διαδικασία βοήθειας & quot. Ο υπότιτλος του & quotThe ειδικευμένος βοηθός & quot;

Σύγκριση και αντιπαράθεση θεωριών Freud και Eriksons

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Αυτή η εργασία διερευνά τα τρία πρώτα στάδια της Θεωρίας του Σίγκμουντ Φρόιντ για την osυχοκοινωνική Ανάπτυξη και της Psychυχοκοινωνικής Ανάπτυξης του Έρικ Έρικσον, δίπλα -δίπλα. Σε κάθε συγκριτικό στάδιο, δίνεται μια σύντομη περιγραφή της έκδοσης του Έρικσον και στη συνέχεια μια σύντομη περιγραφή της έκδοσης του Φρόιντ. Αφού περιγράψουμε και τις δύο προοπτικές για κάθε στάδιο ανάπτυξης, γίνονται συγκρίσεις και εμφανίζονται συνδέσεις με τυχόν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των δύο θεωριών. Μια περιγραφή εξηγεί.

Οι φρίδες του Σίγκμουντ επηρέασαν στον τομέα την ψυχολογία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Ο Σίγκμουντ Φρόιντ γεννήθηκε στις 6 Μαΐου 1856 στο Φρίμπεργκ της Μοραβίας. Σήμερα η σημερινή περιοχή είναι η Τσεχία. Οι γονείς του Sigmund Freud είναι ο Jacob και η Amalia Freud. Ο Σίγκμουντ μεγάλωσε σε εβραϊκή οικογένεια. Ο Σίγκμουντ Φρόιντ έχει ασκήσει καταπληκτική επιρροή στο pshche. Ο Σίγκμουντ προώθησε τη μελέτη του νου και πώς λειτουργεί. Με τις μελέτες, οι άνθρωποι γνώριζαν πώς ο εγκέφαλος επηρέασε το δικό μας.

Απογραφή αυτοαντίληψης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Το Belbin Self Perception Inventory (SPI), που αναπτύχθηκε από τον Δρ Meredith Belbin, είναι μια αυτοαξιολόγηση που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν τον ρόλο και τη συμπεριφορά τους σε ένα περιβάλλον ομάδας. Αυτό το καθιστά ένα τεστ συμπεριφοράς και όχι προσωπικότητα. Το SPI έχει αρκετές δηλώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά ενός ατόμου σε μια ομάδα, στις οποίες μοιράζετε πόντους ανάλογα με το πόσο καλά σας περιγράφουν. Με τη μεταφορά αυτών.

Δοκίμιο Effeυχολογίας για τις Επιδράσεις του Περισπασμού

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Για να διατηρήσει κανείς τη βραχυπρόθεσμη μνήμη πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει και να αγνοεί τους περισπασμούς. Αναφερόμενη σε ορισμένα στοιχεία προηγούμενων μελετών και προσεγγίζοντας μια διαφορετική προοπτική, αυτή η έκθεση είχε ως στόχο να διερευνήσει την ανάκληση μνήμης υπό διαφορετικά επίπεδα απόσπασης της προσοχής και t εάν η συνάφεια των λέξεων επηρεάζει τον αριθμό των στοιχείων που πρέπει να ανακληθούν. 40 συμμετέχοντες, 20 άνδρες και 20 γυναίκες εξετάστηκαν και τι ήταν.

Η αποτελεσματικότητα των εικόνων και των λέξεων στην ανάκληση μνήμης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Περίληψη Αυτό το πείραμα σχεδιάστηκε για να διερευνήσει εάν οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να θυμούνται εικόνες ή λέξεις περισσότερο αφού τις δουν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Για τη διεξαγωγή αυτής της μελέτης, 52 άτομα με την ίδια ηλικία χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την ομάδα Α και την ομάδα Β. Κατά τη διάρκεια του τεστ, ζητήθηκε από την ομάδα Α να δει μια λίστα με 20 εικόνες, ενώ η άλλη ομάδα ήταν.

Δοκίμιο για την αυτογνωσία μεταξύ των ασθενών με σχιζοφρένεια

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Οι Bailey et.al., διεξήγαγαν μια μελέτη για να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ της έλλειψης επίγνωσης της ασθένειας και του αποτελέσματος ενός γνωστικού ελλείμματος που περιλαμβάνει προμετωπιαία εγκεφαλική δυσλειτουργία. Αυτή η μελέτη αποκαλύπτει επίσης ότι υπάρχει σχέση με διάφορους τομείς αυτογνωσίας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και άλλους συμμετέχοντες με σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Τα δείγματα ήταν εκατόν οκτώ ασθενείς με χρόνια σχιζοφρένεια και 21 ασθενείς με διπολική.

Εξωστρέφεια στο Ακαδημαϊκό Επίτευγμα σε Φοιτητές Πανεπιστημίου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Το Πανεπιστήμιο ευνοεί ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τόσο τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα όσο και τις προσωπικές εξελίξεις. Η εμπειρία κάθε ατόμου διαφέρει λόγω της επιλογής του να ασχοληθεί με ακαδημαϊκές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Καθώς οι ακαδημαϊκές εκδηλώσεις είναι ακόμα πιο σημαντικές σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, η επίτευξη αριστείας στους ακαδημαϊκούς θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για κάθε μαθητή. Η επιλογή της συμμετοχής και του βαθμού ακαδημαϊκής συμμετοχής μπορεί να εξαρτάται από την προσωπικότητα του ατόμου. Έτσι, η σχέση μεταξύ.

Θεωρίες σχετικά με τον σχηματισμό στάσης και το δοκίμιο ψυχολογίας λειτουργιών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Όσον αφορά την Allport, οι συμπεριφορές έχουν συχνά εμφανιστεί στην έρευνα και τη λογοτεχνία της ψυχολογίας, από τις οποίες προκύπτουν διαφορετικές θεωρίες ως προς τον σχηματισμό και τη λειτουργία τους (Katz, 1960). Παρά τις διαφορετικές ιδέες για την προέλευση και τους μηχανισμούς σχηματισμού τους, πολλές θεωρίες είναι παρόμοιες στην έμφαση που τους δίνουν στις συμπάθειες και τις αντιπάθειες ή τις προτιμήσεις για τη διαμόρφωση ενός ορισμού των στάσεων (Bem, 1970 Fishbein & amp Azjen, 1975). Στο βαθμό που.

Μελέτη περίπτωσης σχετικά με τη συζήτηση για τη φύση έναντι της καλλιέργειας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η ανάπτυξη ενός παιδιού επηρεάζεται από τη γενετική ή η πλειοψηφία της επιρροής μπορεί να βρεθεί στο περιβάλλον του παιδιού; Η συζήτηση για τη φύση έναντι της καλλιέργειας ήταν στην πρώτη γραμμή της ψυχολογίας για πολλές δεκαετίες. Ο σκοπός αυτού του δοκίμιου είναι να προσπαθήσει να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση χρησιμοποιώντας τη μελέτη περίπτωσης του Τζίνι. Το δοκίμιο θα εξετάσει επίσης μερικούς από τους ρόλους που θα έκανε μια διεπιστημονική ομάδα.

Δοκίμιο για διάφορα στάδια της ατομικής ανάπτυξης της ψυχολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαρτίου 2015

Η ανάπτυξη ενός ατόμου υφίσταται διάφορα στάδια ανάπτυξης, τα οποία αλλάζουν και αντικαθιστούν το ένα το άλλο αντίστοιχα στη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη της ατομικής ψυχολογίας και της προσωπικότητας αποτελεί αντικείμενο θερμών συζητήσεων μεταξύ ειδικών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από αυτή την άποψη, η αναπτυξιακή θεωρία του Piaget έπαιξε εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση απόψεων των επιστημόνων και.

Επικοινωνήστε με την ειδική ομάδα μας για να συζητήσουμε αναλυτικά τις απαιτήσεις σας. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με κάθε τρόπο. Εάν δεν είστε σίγουροι για το τι ακριβώς χρειάζεστε, συμπληρώστε τη σύντομη φόρμα ερωτήσεων παρακάτω και θα σας απαντήσουμε με προσφορά το συντομότερο δυνατό.