Λεπτομερέστερα

Παίζοντας με τους πεντότομους

Παίζοντας με τους πεντότομους

Ένα πεντόμινο είναι ένας τύπος πολυμίνο που αποτελείται από ένα γεωμετρικό σχήμα που αποτελείται από πέντε τετράγωνα που ενώνονται από τις πλευρές του. Υπάρχουν δώδεκα πιθανές πεντόμινο από πέντε τετράγωνα, τα οποία αναγνωρίζονται από την ομοιότητα με διαφορετικά γράμματα του αλφαβήτου. Τα πεντόμινο που λαμβάνονται από άλλους με αξονική συμμετρία ή με περιστροφή δεν θεωρούνται ως διαφορετικά πεντόμινο. Η παρακάτω εικόνα δείχνει όλους τους πιθανούς τρόπους:

Είστε σε θέση να γεμίσετε ένα ορθογώνιο 6 x 10 τετραγώνων χρησιμοποιώντας όλα τα πεντόμινο;

Λύση

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνετε. Εδώ παρουσιάζουμε ένα.

Μπορείτε να ελέγξετε τη Wikipedia για περισσότερες πληροφορίες.