Λεπτομερέστερα

Μειώνοντας την ανάβαση

Μειώνοντας την ανάβαση

Αυτό το βίντεο παράγει μια παράδοξη κατάσταση. Βλέπουμε ένα μονοπάτι που προφανώς έχει κλίση προς την κατεύθυνση
πάνω και μερικές απλές μπάλες τοποθετημένες στο δρόμο είναι σε θέση να αναρριχηθούν.

Η λύση στο τέλος του βίντεο.