Εν συντομία

Βίντεο εγγραφής

Βίντεο εγγραφής

Μια βιντεοκασέτα μπορεί να εγγράψει 2 ώρες σε λειτουργία υψηλής ποιότητας (SP) ή 4 ώρες σε κατάσταση μέσης ποιότητας (LP) ή σε 6 ώρες σε λειτουργία χαμηλής ποιότητας (XLP).

Αφού καταγράψω ένα 32λεπτο κεφάλαιο της αγαπημένης μου σειράς σε λειτουργία SP και ένα 44λεπτο ντοκιμαντέρ σε λειτουργία LP, Πόσα λεπτά μπορούν ακόμα να εγγραφούν σε λειτουργία XLP;

Λύση

Πρέπει να περάσετε κάθε λεπτό με την ίδια μορφή:
32 'στο SP ισούται με 96' στο XLP
44 'σε LP ισούται με 66' στο XLP
Το σύνολο των εγγεγραμμένων λεπτών που πέρασαν στη μορφή XLP είναι 66 '+ 96' = 162 '
Έχουμε λοιπόν την εγγραφή 360'-162 '= 198 λεπτά.