Σχόλια

Πόσο κοστίζει το νερό;

Πόσο κοστίζει το νερό;


Σε αυτό το ποσό κάθε γράμμα αντιπροσωπεύει έναν αριθμό,

Ποια είναι η αξία του ΝΕΡΟΥ;

Λύση

Το Α έχει αξία 5 επειδή είναι το μόνο σχήμα που πληροί την ακόλουθη συνθήκη: x · 5 = ... x
Το G έχει αξία 1 επειδή είναι ο μόνος αριθμός που πολλαπλασιάζεται με 5 δίνει 5 και δεν υπερβαίνει το 10.
Το O είναι 0 επειδή πρέπει να δώσει 1 και να μην πάρει κανένα.
Ο Τ θα μπορούσε να είναι 2 ή 3, αλλά είναι 3 επειδή επειδή ήταν 2, το U θα ήταν επίσης 2 και το U αξίζει 7
ΝΕΡΟ = 5175