Λεπτομερέστερα

Πόσοι γιοι και κόρες;

Πόσοι γιοι και κόρες;

Η κόρη μου έχει τόσα αδερφή με τους αδελφούς και κάθε ένας από τους αδελφούς της έχει δύο φορές περισσότερες αδελφές από τους αδελφούς.

Πόσοι γιοι και κόρες έχω;

Λύση

Έχω 4 κόρες και τρεις γιους.

Κάθε κόρη έχει 3 αδελφές και τρεις αδελφούς και κάθε γιος έχει 4 αδελφές και δύο αδέρφια, δύο φορές περισσότερες αδερφές με τους αδελφούς.