Λεπτομερέστερα

Τα μαλλιά μου

Τα μαλλιά μου

Έχω δέκα χιλιόμετρα τρίχας, κάθε ένα από αυτά μετράει ακριβώς 4 εκατοστά.

Πόσες τρίχες έχω συνολικά;

Λύση

1.000.000cm / 4cm = 250.000 τρίχες.