Εν συντομία

Πόσα κουτιά έχουμε;

Πόσα κουτιά έχουμε;

Αυτό είναι ένα πρόβλημα για την επίλυση διανοητικά, χωρίς τη βοήθεια χαρτιού και μολύβι ή με άλλα μέσα.

Έχουμε τρία κουτιά ίσου μεγέθους ατομικά και χωρισμένα το ένα από το άλλο. Μέσα σε κάθε κιβώτιο υπάρχουν άλλα δύο μικρότερα και σε κάθε ένα από αυτά άλλα τέσσερα ακόμα μικρότερα.

Πόσα κουτιά υπάρχουν συνολικά;

Λύση

Έχουμε συνολικά 33 κουτιά:

3 μεγάλα κιβώτια
6 μεσαία κιβώτια
24 μικρά κιβώτια