Λεπτομερέστερα

Καραμέλες και ζελέ φασόλια

Καραμέλες και ζελέ φασόλια

600 γραμμάρια ζελέ φασόλια κοστίζουν το ίδιο με 900 γραμμάρια καραμέλα. Κάθε καραμέλα έχει αξία 5 σεντ και ζελέ φασόλια 30 λεπτά. Εάν τα ζελέ φασόλια ζυγίζουν 8 γραμμάρια, Πόσο ζυγίζει μια καραμέλα;

Λύση

Σε 600 γραμμάρια ζελέ φασόλια, αν γνωρίζουμε ότι κάθε ζελέ φασόλια ζυγίζει 8 γραμμάρια, πρέπει να υπάρχουν 75 ζελέ φασόλια (διαιρώντας 600 με 8). Δεδομένου ότι κάθε ζελέ έχει αξία 30 λεπτών, τα 75 φασόλια ζελέ που ζυγίζουν 600 γραμμάρια θα αξίζουν 75 * 30 = 2250 σεντς, ήτοι 22,5 €.

Φυσικά, αυτό θα κοστίσει 900 γραμμάρια καραμέλας. Όπως γνωρίζουμε ότι κάθε καραμέλα αξίζει 5 λεπτά, μπορούμε να γνωρίζουμε πόσες καραμέλες μας δίνουν για € 22,5, διαιρώντας το με 5, δηλαδή 2250/5 = 450 καραμέλες. Δεδομένου ότι αυτά τα 450 καραμέλες ζυγίζουν 900 γραμμάρια, καθένα από αυτά πρέπει να ζυγίζει 900/450 = 2 γραμμάρια.