Άρθρα

Η βαθμολογία εξετάσεων

Η βαθμολογία εξετάσεων

Όταν ο δάσκαλος έχει διορθώσει τις πρώτες έξι εξετάσεις στην τάξη, ο μέσος βαθμός είναι 8,4 βαθμοί. Κατά τη διόρθωση του έβδομου, το μέσο σκορ αυξάνεται σε 8,5 βαθμούς.

Σε ποιο βαθμό λάβατε την έβδομη εξέταση;

Λύση

Η έβδομη τάξη είναι 9.1.

Το σύνολο των πρώτων 6 εξετάσεων είναι: 8.4 × 6 = 50.4.
Το σύνολο των 7 είναι: 8.5 × 7 = 59.5
Εάν αφαιρεθεί το χαρτονόμισμα: 59.5 - 50.4 = 9.1