Εν συντομία

Η ισορροπία του πλανήτη

Η ισορροπία του πλανήτη

Έχουμε ένα μπαλόνι γεμάτο αέρα βυθισμένο κάτω από το νερό και δεμένο με ένα βάρος που το κρατά σε θέση ισορροπίας, έτσι ώστε ούτε να ανεβαίνει ούτε να πέφτει. Τώρα βυθίζουμε δέκα εκατοστά περισσότερο από τη σφαίρα που τον ωθεί προς τα κάτω.

Τι θα συμβεί στον πλανήτη: θα ανέλθει στην προηγούμενη θέση ισορροπίας, θα βυθιστεί στο βάθος ή θα κρατηθεί στο βάθος στο οποίο το αφήσαμε;

Λύση

Το μπαλόνι θα βυθιστεί στο κάτω μέρος δεδομένου ότι είναι χαμηλότερο υποστηρίζει την πίεση μιας μεγαλύτερης στήλης ύδατος, έτσι θα πάψει να είναι σε ισορροπία και αργά θα βυθιστεί προς τα κάτω.