Σχόλια

Το αίνιγμα του λόφου

Το αίνιγμα του λόφου

Ο Saltarín, ένας κουρασμένος πωλητής δρόμου, λέει ότι ανέβηκε σε ένα λόφο με ρυθμό ενάμισι μίλι ανά ώρα και ότι έπεσε με ρυθμό τετραμισι μιλίων την ώρα, οπότε χρειάστηκαν έξι ώρες για να ξεκινήσει και να βγει.

Πόσο ψηλά είναι ο λόφος;

Λύση

Το Saltarín θα μπορούσε να αναρριχηθεί σε ένα μίλι σε 40 λεπτά και θα μπορούσε να πάει κάτω από ένα μίλι σε 13 ⅓ λεπτά. Ως εκ τούτου θα μπορούσα να κάνω ένα μίλι πάνω και κάτω ένα σε 53 λεπτά. Δεδομένου ότι ο λόφος για τον οποίο μιλούσε πήρε 6 ώρες για να ανεβεί και να κατεβεί, μπορούμε να υπολογίσουμε το ύψος του διαιρώντας 6 ώρες με 53 ⅓ λεπτά.

Ο λόφος είναι έπειτα 6 μίλια και ¾ ύψος.