Σχόλια

Το σημαντικό είναι να συμμετάσχετε

Το σημαντικό είναι να συμμετάσχετε

Ο λαγός και η χελώνα αναχωρούν από το στόχο για να περπατήσουν μια διαδρομή σε ένα κυκλικό στάδιο. Ενώ ο λαγός πηγαίνει γύρω και ένα τέταρτο η χελώνα ταξιδεύει μόνο το ένα τρίτο της στροφής.

Πόσοι γύροι πρέπει να πάρει ο καθένας για να ταιριάζει ξανά με το στόχο;

Λύση

Όταν η χελώνα φτάσει στη γραμμή τερματισμού για πρώτη φορά, ο λαγός είναι στο τρίτο τρίμηνο του σταδίου, μετά από τρεις γύρους. Τη δεύτερη φορά που φτάνει η χελώνα, ο λαγός θα έχει πάρει επτά στροφές και δύο τέταρτα. Δηλαδή, θα είναι στον τέταρτο γύρο της χελώνας, που για το λαγό θα είναι το δέκατο πέμπτο, όταν συμπίπτουν και πάλι στο στόχο.