Εν συντομία

Οι τρεις αδελφές

Οι τρεις αδελφές

Έχω τρεις αδελφές που δεν αναγνωρίζουν ποτέ την ηλικία τους. Όταν ρωτάνε για την ηλικία, απαντούν πάντοτε στα εξής:

1) Η Alicia και η Beatriz λένε ότι ένας από αυτούς είναι ο παλαιότερος από τους τρεις.
2) Ένα από τα δύο, ή η Carla είναι η παλαιότερη ή η Alicia είναι η νεώτερη.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο από τα τρία;

Λύση

Στο πρώτο κομμάτι, αν η Alicia ήταν η παλαιότερη, τότε στην 2η διαδρομή η Carla δεν μπορεί να είναι η ίδια και η Alicia θα ήταν και η μικρή, οπότε φτάσαμε σε μια αντίφαση.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την πρώτη ένδειξη, το παλαιότερο είναι το Beatriz και στη δεύτερη διαδρομή η Carla δεν μπορεί να είναι η μεγαλύτερη, έτσι η Alicia είναι η νεώτερη και η Carla είναι η μεσαία.