Πληροφορίες

Συγκεκριμένα τετράγωνα

Συγκεκριμένα τετράγωνα

Κοιτάξτε προσεκτικά τις τετράγωνες που βρίσκονται στο κέντρο των λοξών λωρίδων. Προφανώς δεν φαίνεται ομόκεντρα και δίνει την εντύπωση ότι δεν είναι ακριβώς τετράγωνο, αλλά αν τον ελέγξετε θα δείτε ότι οι γραμμές είναι παράλληλες και σχηματίζουν τρία τέλεια τετράγωνα.

Λύση

Και πάλι οι λοξές γραμμές του σχεδίου προκαλούν μια παραμόρφωση που είναι μόνο στον εγκέφαλό μας.