Άρθρα

Διερευνούμε τους αριθμούς

Διερευνούμε τους αριθμούς

Έχουμε έναν τριψήφιο αριθμό που πρέπει να μάθουμε λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες ενδείξεις:

  • ? ? ?
  • 1 2 3 -> Δεν υπάρχει κοινός αριθμός
  • 4 5 6 -> Υπάρχει ένας κοινός αριθμός
  • 6 1 2 -> Υπάρχει ένας κοινός αριθμός, αλλά κακώς τοποθετημένος
  • 5 4 7 -> Υπάρχει ένας κοινός αριθμός, αλλά κακώς τοποθετημένος
  • 8 4 3 -> Υπάρχει ένας κοινός αριθμός, τοποθετημένος στη θέση του

Με ποιους αριθμούς θα αντικαταστήσατε τις ερωτήσεις;

Λύση

Οι αριθμοί που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις είναι 8 7 6.