Άρθρα

Αριθμός 20

Αριθμός 20

Χρησιμοποιώντας δύο αριθμούς 3 και μία ή περισσότερες μαθηματικές λειτουργίες,

Πώς μπορείτε να πάρετε τον αριθμό 20;

Λύση