Εν συντομία

Τα τέσσερα μέρη

Τα τέσσερα μέρη

Θα μπορούσατε να διαιρέσετε το πλέγμα σε 4 ίσα μέρη; Κάθε τμήμα πρέπει να περιέχει έναν κύκλο και ένα αστέρι, αν και όχι απαραίτητα στην ίδια σχετική θέση.

Λύση

Αυτή είναι η λύση: