Άρθρα

Ακολουθία λέξεων

Ακολουθία λέξεων

Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα από τα τυπικά χόμπι στα οποία μια λέξη γίνεται άλλη, αλλάζοντας ένα μόνο γράμμα σε κάθε βήμα. Σε αυτή την περίπτωση, μια φράση θα μας βοηθήσει να βρούμε κάθε μια από τις λέξεις.

  • Είμαι ένα ποτό.
  • Αλλάξτε μια επιστολή και γίνω δέντρο.
  • Αλλαγή άλλης επιστολής και γίνω στο πάτωμα του σπιτιού σας.
  • Αλλάξτε μια άλλη επιστολή και θα με βρείτε ανάμεσα στα βουνά.
  • Αλλαγή άλλης επιστολής και είμαι ένα δοχείο για να πιω αυτό που ήμουν αρχικά.

Τι ήταν αυτό και τι έγινα;

Λύση

Οι λέξεις είναι:
ΚΡΑΣΙ
Pine
FLAT
ΒΗΜΑ
Γυαλί