Εν συντομία

Ο φανταστικός κύβος

Ο φανταστικός κύβος

Γιατί βλέπετε έναν κύβο σε μια εικόνα που σχηματίζεται από κύκλους διαχωρισμένους μεταξύ τους;

Σίγουρα από τον νόμο της «καλής συνέχειας» που περιγράφεται από την ψυχολογική σχολή Gestalt (η γερμανική λέξη σημαίνει «διαμόρφωση» ή «οργανωμένη ολότητα»). Αυτός ο κλάδος της ψυχολογίας θεωρεί ότι οι ολότητες είναι προγενέστερες, τόσο στην αντίληψη όσο και στη συμπεριφορά , στα μέρη που το συνθέτουν. Ο νόμος της καλής συνέχειας μας λέει ότι: τα στοιχεία που ακολουθούν μια ευθεία γραμμή ή ομαλή καμπύλη αναγνωρίζουμε ως μέλη με τον ίδιο τρόπο, ακόμη και αν παραμένουν χωρισμένα μεταξύ τους.

Θα βρείτε άλλα παραδείγματα της ίδιας ψευδαίσθησης στη σελίδα Illusionary.