Άρθρα

Μετατρέψτε τη φράση σε λανθασμένη

Μετατρέψτε τη φράση σε λανθασμένη

Αυτή η φράση δεν έχει Ν συμφώνων

Αντικαθιστά το Ν της προηγούμενης φράσης με έναν αριθμό που εκφράζεται με γράμματα που καθιστούν την πρόταση εσφαλμένη.

Λύση

Για να διασφαλίσουμε ότι η δήλωση είναι ψευδής, πρέπει να αναζητήσουμε έναν αριθμό ο οποίος εκφράζει τον αριθμό των συμφώνων στην πρόταση συμπεριλαμβανομένης της νέας λέξης που εισήχθη. Η άρνηση που περιλαμβάνεται στη φράση θα κάνει την πρόταση ψευδή.

Αυτή η φράση δεν έχει δεκαεννέα συμφώνων

Το οποίο είναι ψευδές, καθώς έχει 19 συφωνίες.