Εν συντομία

Σε ποια ημέρα είμαστε;

Σε ποια ημέρα είμαστε;

Αν σήμερα είναι Κυριακή, Ποια είναι η μέρα που ακολουθεί την ημέρα μετά την ημέρα που προηγείται της χθεσινής ημέρας;

Λύση

Είναι Σάββατο.