Άρθρα

Βάρος για φάλαινες

Βάρος για φάλαινες

Μια φάλαινα μωρών ζυγίζει μέχρι 3 ελέφαντες ή ίσο με 5 ιπποπόταμους. Ένας ιππότης ζυγίζει όσο ένα ρινόκερο ή ως 2 καμηλοπάρδαλες. Μια καμηλοπάρδαρα ζυγίζει μέχρι και 4 ζέβρες ή 13 χιμπατζήδες.

Πόσοι χιμπατζήδες θα πρέπει να ταιριάζουν με το βάρος της φάλαινας του μωρού;

Λύση

1 φάλαινα μωρών = 5 ιπποπόταμοι
1 ιππότης = 2 καμηλοπαρδάλεις
1 καμηλοπάρδαλη = 13 χιμπατζήδες
1 φάλαινα θα είναι = 5 x 2 x 13 = 130 χιμπατζήδες