Εν συντομία

Αναμορφωση

Αναμορφωση

Η αναστροφή είναι μια αναστρέψιμη παραμόρφωση μιας εικόνας που παράγεται από μια οπτική διαδικασία (όπως η χρήση καμπύλου καθρέφτη) ή μέσω μιας μαθηματικής διαδικασίας. Είναι ένα προοπτικό αποτέλεσμα που χρησιμοποιείται στην τέχνη για να ωθήσει τον παρατηρητή σε μια ορισμένη προνομιακή ή προνομιούχα οπτική γωνία, από την οποία το στοιχείο παίρνει μια αναλογική και σαφή μορφή.

Στην εικόνα που σας παρουσιάζουμε, μια παραμορφωμένη εικόνα γίνεται ομπρέλα όταν παρατηρείται σε κώνο.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια άλλη ανασκόπηση με νιφάδα χιονιού. Σε αυτήν την περίπτωση ένας κύλινδρος είναι απαραίτητος για την απεικόνιση της εικόνας με τις σωστές αναλογίες.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα στην Wikipedia.