Πληροφορίες

Ψευδαισθήσεις Τι είναι, τι είδους υπάρχουν και τι τους χαρακτηρίζει

Ψευδαισθήσεις Τι είναι, τι είδους υπάρχουν και τι τους χαρακτηρίζει

Βίντεο για ψευδαισθήσεις

Οι ψευδαισθήσεις είναι αντιλήψεις αντικειμένων ή ερεθισμάτων που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, αλλά ότι το άτομο που τα πάσχει τα θεωρεί πραγματικά.

Οι ψευδαισθήσεις μπορούν να επηρεάσουν οποιαδήποτε από τις αισθήσεις μας, ώστε να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε ήχους που δεν υπάρχουν, να παρατηρήσετε φανταστικές μυρωδιές και ακόμη και να αγγίξετε αντικείμενα που δεν υπάρχουν.

Εξηγούμε όλους τους τύπους ψευδαισθήσεων που υπάρχουν και τις αιτίες που τις προκαλούν.